Lô 15-1
Lô 15-1

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    800 km2
Nhà điều hành    CUULONG JOC
Phần trăm tham gia    PVEP (50%)
Các đối tác    Perenco (vẫn giữ tên cũ của Conoco Phillips), KNOC, SK Innovation, GEOPETROL
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu và Khí

- CLJOC được thành lập vào ngày 26/10/1998. - Diện tích ban đầu của Lô 15-1 là 4634 km2, nằm trong bồn trũng Cửu Long thuộc phần lục địa phía Nam Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 kilômét về phía Đông Nam. - Các phát hiện trong Lô 15-1 bao gồm các mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng và gần đây nhất là mỏ Sư Tử Nâu. - Mỏ Sư Tử Đen là phát hiện đầu tiên, công bố thương mại vào ngày 08/8/2001 sau kết quả thử vỉa thành công của các giếng SD-1X và SD-2X. Sự kiện này là một điểm mốc quan trọng về kỹ thuật, kinh tế và hợp đồng cho hoạt động phát triển của các mỏ thuộc Lô 15-1. - Ngày bắt đầu khai thác: 29/10/2003 - Bồn trũng Cửu Long bao gồm nhiều mỏ đang khai thác như: Bạch Hổ, Rạng Đông, Ruby và Sư Tử Đen.