PVN CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN
Ngày 18/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Nguyễn Văn Mậu.
NGUỒN KHÍ CHO PHÁT ĐIỆN: LÀM GÌ ĐỂ CÂN ĐỐI CUNG - CẦU
Ngày 18/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Nguyễn Văn Mậu.
NGÀNH DẦU KHÍ TÌM KIẾM GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ KHAI THÁC <
Ngày 18/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Nguyễn Văn Mậu.