PETROVIETNAM GẶP MẶT CÁC NHÀ THẦU DẦU KHÍ NĂM 2020
Tối 10/1/2020, tại TP.HCM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên với các nhà thầu, nhà điều hành và các đối tác nước ngoài của Petrovietnam.
THĂM DÒ CŨNG LÀ ĐẦU TƯ, CÓ CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI RỦI RO!
Tối 10/1/2020, tại TP.HCM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên với các nhà thầu, nhà điều hành và các đối tác nước ngoài của Petrovietnam.
PVN HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO <
Tối 10/1/2020, tại TP.HCM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên với các nhà thầu, nhà điều hành và các đối tác nước ngoài của Petrovietnam.