Tin PVEP Thông điệp của tân Chủ tịch HĐTV và tân Tổng Giám đốc PVEP
Thực hiện phân công và điều động của Đảng ủy và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Trần Hồng Nam – Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP và đồng chí Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy/ Tổng Giám đốc PVEP nhận nhiệm vụ tại PVEP từ ngày 18/4/2018.