Tin PVEP GIẢI CHẠY “PVEP – CHẠY ĐỂ VƯƠN XA, BĂNG QUA THỬ THÁCH”: HÀNH TRÌNH VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, XA HƠN VÒNG TRÁI ĐẤT!
Trong những ngày đầu tháng Mười khi dịch Covid-19 vừa lắng xuống, hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã phát động giải chạy mang tên “PVEP – Chạy để Vươn xa, Băng qua Thử thách”, đối tượng tham gia gồm toàn thể cán bộ nhân viên khối cơ quan Tổng Công ty và các Chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh.