Tin PVEP Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Công nghệ và An toàn Môi trường (CN&ATMT) Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng (CDNL) của PVEP.