Tin PVEP CÙNG HỢP TÁC ĐỂ TẠO RA MÔI TRƯỜNG ỔN ĐỊNH CHO CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ
Kết thúc Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council On Petroleum – ASCOPE), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ Ban Thư ký ASCOPE giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, PetroTimes đã có buổi phỏng vấn Tiến sỹ Trần Hồng Nam, Tổng Thư ký ASCOPE về định hướng hoạt động của ASCOPE trong giai đoạn tới.