Tin PVEP Đào tạo hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp PVEP
Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5), vừa qua Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức khóa đào tạo về “Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ KHCN cấp PVEP” từ ngày 23-24/5/2023. Khóa đào tạo nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Tổng công ty cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình từ các Ban/Văn phòng/Đơn vị/Dự án.