Tin PVEP Dự án Bir Seba: Đi qua mùa dịch
Tôi cùng các anh em PVEP công tác nơi đây quyết tâm triển khai thành công giai đoạn phát triển 2 của dự án, không chỉ kế thừa những thành tựu của các thế hệ đi trước, mà còn góp công sức cùng Tổng công ty thực hiện thành công chiến lược “mang chuông đi đánh xứ người”, trở thành công ty dầu khí phát triển trong khu vực và thế giới.