Tin PVEP PVEP mừng công hoàn thành kế hoạch thăm dò khai thác năm 2023 và ra mắt sổ tay Văn hóa doanh nghiệp
Ngày 1/12/2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch thăm dò khai thác năm 2023 và ra mắt sổ tay Văn hóa doanh nghiệp.