Tin PVEP PVEP gặp mặt Hội Dầu khí
Thực hiện thỏa thuận về Hợp tác toàn diện giữa Hội Dầu khí Việt Nam và PVEP, ngày 22/06/2017 tại Hà Nội, PVEP đã tổ chức buổi gặp mặt Hội Dầu khí Việt Nam để trao đổi các khó khăn, vướng mắc của ngành Dầu khí nói chung và PVEP nói riêng trong giai đoạn hiện nay và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát triển ổn định trong thời gian tới.