Tin PVEP PVEP phát động phong trào thi đua "Góp sáng kiến – Hiến ý tưởng”
Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), ngày 27/6, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công đoàn PVEP đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Góp sáng kiến – Hiến ý tưởng”.