Tin PVEP Lãnh đạo PVEP đối thoại với người lao động
Ngày 13/10, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động định kỳ quý III năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 2 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.