Tin PVEP PVEP ĐỐI THOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ QUÝ III/2019
Ngày 11/10, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động định kỳ quý III năm 2019.