Tin PVEP DUY TRÌ SẢN XUẤT AN TOÀN, ỔN ĐỊNH, PVEP HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU THÁNG 4/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến tiêu cực khiến cho nhu cầu tiêu thụ dầu thô trên thế giới gặp nhiều biến động, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vẫn tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD tháng 4/2021.