Tin PVEP CHỦ TỊCH PVN HOÀNG QUỐC VƯỢNG VÀ LÃNH ĐẠO PVEP THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MỎ ĐẠI HÙNG
Ngày 15/01/2021, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác, triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 tại Giàn Đại Hùng 01 do PVEP POC điều hành.