Lô 09-3/12
Lô 09-3/12

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bể Cửu Long
Diện tích    5.559 km2
Nhà điều hành    VSP
Phần trăm tham gia    PVEP(30%)
Các đối tác    VSP, BITEXCO
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm