trong nước

Việt Nam có nhiều bể trầm tích với tiềm năng dầu khí đã được biết đến hoặc có nhiều hứa hẹn, phân bố cả ở trên đất liền và ngoài khơi với tên gọi lần lượt là: bể Sông Hồng, bể Hoàng Sa, bể Phú Khánh, bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn, bể Tư Chính Vũng Mây, bể Trường Sa, bể Malay Thổ Chu, với tổng trữ lượng xác minh khoảng 4,4 tỷ thùng dầu quy đổi.

PVEP hiện đang tham gia 28 dự án dầu khí ở trong nước, trong đó có 13 dự án đang ở giai đoạn khai thác và 5 dự án phát triển và 10 ở giai đoạn tìm kiếm thăm dò. PVEP sở hữu trữ lượng dầu khí lớn nhất trong số các công ty dầu khí ở trong nước, với gần 50%  tổng trữ lượng dầu khí quốc gia với trữ lượng dầu ở nội địa đạt mức 1,6 tỷ thùng dầu quy đổi.

#
#

Với năng lực quản lý, điều hành ngày càng được nâng cao mạnh mẽ, PVEP và các đơn vị thành viên đã tham gia với vai trò điều hành tại 6 dự án (4 dự án thăm dò, 1 phát triển và 1 dự án khai thác); liên doanh điều hành 8 dự án (2 dự án thăm dò, 1 phát triển và 5 dự án khai thác), trong đó Lô 15.1 do Cửu Long JOC điều hành hiện có đóng góp sản lượng khai thác lớn nhất; và tham gia không điều hành 21 dự án khác (5 dự án thăm dò, 7 phát triển và 9 dự án khai thác).

Trong giai đoạn 2007 - 2020, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 1.7 tỷ thùng quy dầu, trong đó đã khai thác được 487.50 triệu thùng quy dầu. Sản lượng khai thác dầu & condensate trong nước là 338.10 triệu thùng. Tổng Công ty đang hướng đến mục tiêu gia tăng trữ lượng 350 triệu thùng dầu quy đổi và đưa thêm 14 mỏ vào khai thác gia tăng sản lượng khai thác thêm 168.71 triệu thùng quy dầu trong giai đoạn 2021 – 2025. So với giai đoạn trước đó, số lượng mỏ dầu được đưa vào khai thác sẽ gấp 3 lần, với các mỏ có quy mô vừa-nhỏ, tổng lưu lượng dầu ban đầu đóng góp khoảng 70.000 thùng/ngày. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 – 2025 và sau năm 2025, PVEP dự kiến sẽ tập trung vào đối tượng khai thác là các mỏ khí lớn.