• An toàn 

   

  AN TOÀN là ưu tiên hàng đầu, khổng thể đánh đổi trong hoạt động của Tổng công ty. Tất cả những người lao động PVEP thường xuyên nâng cao nhận thức, văn hóa thực thi, quy trình xử lý công việc để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn cho sức khỏe người lao động và an toàn cho môi trường

 • Chuyên nghiệp 

   

  Với truyền thống hơn 35 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, PVEP tự hào với nền tảng của một công ty dầu khí quốc tế đã được gây dựng, tiếp tục không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực, cùng những con người bình dị nhưng CHUYÊN NGHIỆP trong công việc, thể hiện rõ nét và bao quát về trình độ chuyên môn cao, tác phong lao động hiện đại, văn hóa ứng xử của con người văn minh và tổ chức kỷ luật cao.

 • Hiệu quả 

   

  HIỆU QUẢ là mục tiêu sống còn của PVEP, thể hiện tính ưu việt của hệ thống, khả năng lãnh đạo toàn diện và chuẩn mực, năng suất lao động không ngừng nâng cao, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ PVEP thường xuyên được cập nhật và phát huy. Có đóng góp quan trọng, cụ thể bằng doanh thu và lợi nhuận vượt trội, đồng thời luôn nỗ lực, vững vàng vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

 • Hợp tác 

   

  Tiên phong trong HỢP TÁC quốc tế, ở trong nước và ở nước ngoài với tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ, tính cầu thị, khát vọng phát triển, vươn lên.

 • Trách nhiệm 

   

  Có TRÁCH NHIỆM cao với đất nước và xã hội thông qua những đóng góp hiệu quả cho ngân sách Nhà nước, trong đảm bảo an sinh xã hội, an ninh năng lượng, tham gia bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông. TRÁCH NHIỆM trong quan hệ hợp tác, kinh doanh với các tổ chức, đối tác, bạn hàng. TRÁCH NHIỆM giữa doanh nghiệp với đội ngũ người lao động thông qua chính sách phúc lợi luôn được nỗ lực đảm bảo tốt nhất trong điều kiện có thể. Những nét văn hóa trên góp phần xây dựng nên một tập thể PVEP gắn bó, nghĩa tình.