..
Chế độ và chính sách lao động của PVEP

Trong xu thế hội nhập phát triển, chế độ và chính sách lao động của PVEP được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định thực hiện thành công chiến lược trở thành công ty dầu khí quốc tế hàng đầu khu vực

Chính sách tuyển dụng và việc làm

Nguyên tắc tuyển dụng của PVEP là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trong đó ưu tiên những ứng viên có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực E&P.

Chính sách việc làm của PVEP là tạo cho cán bộ công nhân viên có môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.


 
..
Chế độ lương, thưởng và phúc lợi
 

VEP có chế độ lương, khen thưởng công bằng, minh bạch, cạnh trạnh và xác định theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của CBCNV. Đặc biệt,lực lượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao luôn được Ban Lãnh đạo PVEP tin tưởng giao đảm nhận những công việc có tính thách thức và được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng.

 

Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước, PVEP có chế độ bảo hiểm riêng với mức phí cao cho CBCNV, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, thăm quan nghỉ mát, khám chữa bệnh định kỳ… cùng nhiều quyền lợi khác được đảm bảo đã tạo động lực giúp người lao động yên tâm công tác, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Tổng Công ty.