Lô 19, 20, 21 - Tamtsag
Lô 19, 20, 21 - Tamtsag

Quốc gia    Mông Cổ
Vị trí    Đất liền, Tamtsag, Mông cổ
Diện tích    
Nhà điều hành    Datamo (Công ty con của PetroChina)
Phần trăm tham gia    Petrovietnam (5%)
Các đối tác    Datamo, BLUM
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu

Các Lô khác
Mông Cổ
Lô 19, 20, 21 - Tamtsag