Lô Randugunting
Lô Randugunting

Quốc gia    Indonesia
Vị trí    Đất liền, Đông Bắc đảo Java
Diện tích    2,400 km2
Nhà điều hành    Pertamina Hulu Energi Randugunting PHER
Phần trăm tham gia    PVEP Randugunting (30%)
Các đối tác    Pertamina Hulu Energi PHE, Petronas Carigali Randugunting
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm    

Các Lô khác
Indonesia
Lô Randugunting