Thông báo mời tham gia gói thầu mua sắm văn phòng phẩm

21/05/2024

Nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty, PVEP trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia gói thầu “Mua sắm văn phòng phẩm (VPP) tại Trụ sở PVEP-HN giai đoạn từ 01/07/2024 đến ngày 31/12/2025". Thông tin chi tiết:

   - Tên bên mời thầu: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

   - Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024-37726001/ Fax: 024-37726027

   - Mã số thuế: 0100150908

   - Tên gói thầu: “Mua sắm văn phòng phẩm (VPP) tại Trụ sở PVEP-HN giai đoạn từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2025” 

   - Giá gói thầu: 4.078.800.000 VNĐ (Bốn tỷ không trăm bảy mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng). Giá đã bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (tạm tính thuế VAT 10% theo theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP).

   - Nguồn vốn: Chi phí quản lý của Tổng Công ty năm 2024 và 2025;

   - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

   - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

   - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 5/2024;

   - Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định ;

   - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/12/2025.

   - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2024 (trong giờ hành chính).

   - Địa điểm phát hành HSYC (chỉ phát hành trực tiếp): Văn phòng PVEP – tầng 27, tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 – 37726001.

   - Giá bán một bộ HSYC: Không áp dụng.

   - Bảo đảm dự thầu:

         - Số tiền: 40.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).

         - Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

   - Thời điểm đóng thầu: 16h00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2024. 

   - HSĐX sẽ được mở công khai: 16h15 phút ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Trụ sở PVEP: tầng 27, tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Lượt truy cập: 61