Thành công phát hiện dầu và đưa vào khai thác tại giếng Bunga Aster, Lô PM3 CAA

06/05/2024

Theo thông tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, ngày 4/5 vừa qua, giếng khoan thăm dò thẩm lượng Bunga Aster - 1, Lô PM3 CAA đã được mở khai thác và cho kết quả khả quan.

Giếng thăm dò Bunga Aster-1 (BA-1X) là giếng khoan cam kết cho giai đoạn gia hạn phụ lô của Lô PM3 CAA, đây là lô mỏ có sự tham gia góp vốn của PVEP với tỉ lệ 30%.

Giếng BA-1X được khoan từ giàn đầu giếng BOD nhằm mục đích đưa vào khai thác ngay nếu có phát hiện. Giếng mở lỗ ngày 02/4/2024, đạt chiều sâu 3234m. Giếng được hoàn thiện khai thác ngày 29/4/2024 với mức chi phí tiết kiệm được 1,15 triệu USD so với dự kiến.

Hoạt động tại Lô PM3 CAA

Giếng BA-1X gặp vỉa dầu G40ss10 tính chất của vỉa tốt hơn so với dự kiến ban đầu ở các yếu tố chiều dầy hiệu dụng, độ rỗng, độ bão hòa dầu. Kết quả tính toán dầu tại chỗ cao hơn nhiều so với dự kiến. Ngày 04/5/2024 giếng mở khai thác, lưu lượng dầu tối đa là 3.000 thùng dầu/ngày.

Việc khoan thành công giếng thăm dò thẩm lượng Bunga Aster-1, Lô PM3 CAA có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần gia tăng trữ lượng và bổ sung sản lượng khai thác 2024 của PVEP cũng như của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Đồng thời, việc đưa ngay giếng khoan thăm dò có phát hiện vào khai thác đã rút ngắn thời gian làm các thủ tục trung gian và tăng hiệu quả đề án trong giai đoạn hiện tại khi giá dầu đang cao. Thành công từ việc khai thác giếng BA-1X cũng đã góp vào thành tích chung chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty (04/5/20207 – 04/5/2024).

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 185