PVEP tìm kiếm đối tác tham gia tiếp cận tài liệu Dự án Lô 46/13

04/01/2022

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang sở hữu Quyền lợi Tham gia tại Dự án Lô 46/13, Bể Malay Thổ Chu, Việt Nam và đang tìm kiếm các đối tác để tham gia tiếp cận tài liệu Lô Dự án này.

Mọi thông tin cần tìm hiểu về cơ hội này xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ông Mai Tiến Vinh – Ban Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: + 84 (24) 3772 6001

Fax: + 84 (24) 3772 6027

Email: vinhmt@pvep.com.vn

Lượt truy cập: 654

Tin nổi bật