THÔNG BÁO MỜI THẦU

27/07/2021

Bên mời thầu:     Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tên gói thầu:       Tư vấn thẩm định giá giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng dầu khí Lô 15-1/05

Giá gói thầu:        656.108.200 đồng, đã bao gồm 10 % VAT

Nguồn vốn:          Thuộc chi phí quản lý PVEP năm 2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu:          Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu:    Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 09 giờ 00, ngày 30/7/2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 16/8/2021

Địa điểm phát hành HSMT:

_ Trực tiếp: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Bộ phận Văn thư PVEP, tầng 27, Toà nhà Charmvit, số 117 Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024.37726001; Fax: 024.37726027. Ghi chú: Người đến nhận HSMT mang theo giấy giới thiệu/công văn của đơn vị và giấy tờ tùy thân

Hoặc

_ Qua thư điện tử: Đơn vị quan tâm gửi công văn tới PVEP theo số fax 024.37726027/ email: vinhmt@pvep.com.vn & thuyvx@pvep.com.vn / 098 217 0203 thông báo ý định quan tâm và địa chỉ email nhận HSMT

Giá bán 1 bộ HSMT: Không áp dụng

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Bộ phận Văn thư PVEP, tầng 27, Toà nhà Charmvit, số 117 Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16/8/2021

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00, ngày 16/8/2021, tại Trụ sở PVEP, tầng 26, Toà nhà Charmvit, số 117 Đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lượt truy cập: 247