PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2024

22/04/2024

Với sự nỗ lực, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã vượt qua những áp lực, chủ động triển khai các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2024.

Năm 2024, ngành Dầu khí cũng như PVEP tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chịu tác động từ biến động và căng thẳng địa chính trị đang lan rộng tại các trung tâm năng lượng lớn trên thế giới, cung cầu và giá cả các sản phẩm năng lượng liên tục biến động. Những mục tiêu, chỉ tiêu quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao được nhận diện là rất áp lực, đầy thách thức, PVEP sẽ phải bảo đảm sản lượng khai thác tối thiểu bằng năm 2023 khi mà các mỏ hiện hữu đang khai thác ở giai đoạn cuối, sụt giảm sản lượng khai thác tự nhiên 10-15%, hệ thống thiết bị khai thác đã cũ cùng với các thủ tục đầu tư mới và cơ chế, chính sách vẫn đang trong giai đoạn cải thiện…

Trước bối cảnh đó, PVEP đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch quản trị năm 2024, trong đó khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn tổng công ty trong việc thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quản trị đề ra, với việc xác định 3 chỉ tiêu quan trọng về sản lượng khai thác dầu khí - đầu tư - tài chính.

Với những nhóm giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu, cùng sự nỗ lực chung của PVEP, nhà điều hành và các đối tác, PVEP đã sát sao và hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác mỏ, chủ động sớm triển khai các giải pháp và tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình dầu khí, thiết bị, con người trong quá trình vận hành khai thác.

Người lao động PVEP

Kết thúc quý I/2024, PVEP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác dầu khí quý I là 0,899 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 1,78 triệu tấn quy dầu), vượt 13% kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,585 triệu tấn (toàn dự án là 1,16 triệu tấn).

Sản lượng khai thác dầu/condensate quý I/2024 cao hơn so với kế hoạch được giao do PVEP đã chủ động trong các giải pháp tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn, tối ưu lưu lượng bơm ép nước khai thác các giếng giúp lưu lượng cao hơn dự báo. Bên cạnh đó, không đóng mỏ như kế hoạch (giảm 12 ngày) để bảo đảm gia tăng sản lượng cùng với việc cải thiện công suất hoạt động của máy nén khí Lô 15-1. Tiến hành một số hoạt động can thiệp giếng giúp gia tăng toàn mỏ 600 thùng/ngày so với trước khi thực hiện… Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), mỏ Đại Hùng (Lô 05-1(a)), mỏ Rạng Đông - Phương Đông (Lô 15-2), mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2), mỏ Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN và mỏ Bir Seba (Lô 433a & 416b).

Sản lượng khí bán quý I/2024 là 313 triệu m3 (toàn dự án 622 triệu m3), đạt 122% kế hoạch sản xuất kinh doanh quý; 101% kế hoạch quản trị. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong công tác phát triển khai thác 3 tháng đầu năm 2024, PVEP và người điều hành đã thực hiện thi công khoan 3 giếng phát triển khai thác. Cùng với đó, các dự án phát triển mỏ được thúc đẩy triển khai như Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 vượt tiến độ so với kế hoạch, bảo đảm mục tiêu có dòng dầu đầu tiên WHP-DH1 vào quý III/2024… Bên cạnh đó, thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí. PVEP cũng tiếp tục bám sát phê duyệt và giải trình các yêu cầu của Petrovietnam đối với đề xuất ký mới và gia hạn một số hợp đồng dầu khí ở các lô quan trọng.

Ngoài ra, để mở rộng vùng hoạt động, tăng cường những “động lực mới” để phát triển, PVEP cũng tích cực triển khai tìm kiếm cơ hội dự án mới trong nước cũng như ở một số dự án nước ngoài với các đối tác, trao đổi hợp tác với SKEO, Storegga về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS), tìm kiếm cơ hội hợp tác với TotalEnergies về điện gió ngoài khơi.

Với kết quả khai thác dầu khí quy dầu vượt kế hoạch đề ra, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính được giao. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP ước tính 9.968 tỉ đồng (toàn dự án 20.117 tỉ đồng), đạt 138% kế hoạch quý được giao. Nộp ngân sách 3.665 tỉ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 2.645 tỉ đồng (toàn dự án 6.995 tỉ đồng), đạt 136% kế hoạch quý được giao và 38% kế hoạch năm, lãi nước chủ nhà là 1.019 tỉ đồng.

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP cũng tích cực triển khai chương trình hành động nhằm thích ứng với chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, PVEP xây dựng kế hoạch, ngân sách triển khai Báo cáo phát triển bền vững ESG cho PVEP. Tiến hành nghiên cứu giảm phát thải, ESG và đào tạo liên quan. Tổ chức hưởng ứng hưởng ứng các sự kiện môi trường như Ngày Rừng thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất.

PVEP cũng tích cực triển khai công tác trồng rừng. Tính riêng trong quý I/2024, PVEP hoàn thành trồng 15.000 cây đước đôi tại huyện Ngọc Hiển và 80.000 cây tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau. Tính đến ngày 15-3-2024, tổng số cây đã trồng tại các tỉnh Thái Bình, Cà Mau, Nghệ An, Bình Thuận, Đồng Nai và Hà Giang là 260.051 cây (khoảng 76 ha). Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục cập nhật lộ trình trồng rừng giai đoạn 2024-2025, triển khai cơ chế mua bán, trao đổi tín chỉ carbon. Ngoài ra, PVEP đang tiếp tục xây dựng Lộ trình giảm phát thải ròng của PVEP/đơn vị/dự án và triển khai đề cương báo cáo hiện trạng sử dụng và kế hoạch tiết giảm năng lượng tại PVEP và các đơn vị dự án.

Với kết quả thuận lợi có được trong 3 tháng đầu năm 2024, PVEP và các đơn vị, dự án sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục có những giải phá nhằm duy trì và phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, tìm kiếm những “động lực mới” để tiếp tục phát triển bền vững, giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Petrovietnam.

Kết thúc quý I/2024, PVEP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác dầu khí quý I là 0,899 triệu tấn quy dầu (toàn dự án 1,78 triệu tấn quy dầu), vượt 13% kế hoạch. Tổng doanh thu phần PVEP ước tính 9.968 tỉ đồng (toàn dự án 20.117 tỉ đồng), đạt 138% kế hoạch quý được giao.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 82