Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải: Dấu ấn trong 35 năm sẽ tiếp thêm tự tin để PVEP tiến bước phát triển

07/06/2023

Ngày 7/6 tại Hà Nội, đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đại diện các Ban/Văn phòng Đảng ủy Khối.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Petrovietnam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn. Về phía PVEP có đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Hồng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, đại diện các Ban/Văn phòng Đảng - Đoàn PVEP.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh buổi làm việc của đoàn công tác Đảng ủy Khối nhằm lắng nghe, ghi nhận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ PVEP, một trong những đảng bộ đặc thù, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thông qua buổi làm việc, đoàn công tác sẽ có những báo cáo tổng hợp, đánh giá về công tác Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Thường trực Đảng ủy PVEP báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ PVEP trong thời gian qua. Trải qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn, thách thức song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của các Bộ, ngành; sự sát sao chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn; cùng với nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động, PVEP đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cũng như hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Trần Hồng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP phát biểu tại buổi làm việc

Đảng ủy PVEP đã quán triệt các giải pháp quản trị biến động, định hướng rõ để khắc phục những hạn chế thông qua các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, các nhóm giải pháp triển khai cụ thể. Công tác tái cơ cấu gồm tái cơ cấu quản trị, bộ máy tổ chức, danh mục đầu tư đã được PVEP triển khai quyết liệt. Tận dụng thời cơ trong giai đoạn giá dầu thuận lợi, PVEP đã thực hiện các giải pháp để thúc đẩy sản xuất và đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

PVEP đã tạo ra được những bước đột phá quan trọng về mô hình đầu tư, quản trị chi phí, nâng cao chất lượng quản lý điều hành cùng với việc lành mạnh hóa các chỉ tiêu tài chính, PVEP đã cơ bản hoàn thành công tác xử lý rủi ro, lỗ lũy kế..., sớm tạo tiền đề thuận lợi để phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp về đột phá tư duy, trong thời gian qua, Đảng ủy PVEP định hướng thay đổi căn bản tư duy lãnh đạo theo hướng hoàn thiện chuỗi các hoạt động dầu khí, khi trước đây chỉ tập trung chủ yếu vào hoạt động đầu tư dự án dầu khí thì nay phấn đấu xây dựng, phát triển đồng bộ chuỗi giá trị thăm dò - khai thác từ tìm kiếm thăm dò dầu khí đến phát triển, vận hành khai thác dầu khí và thu dọn mỏ.

Những điểm nhấn có tính đột phá trong thời gian qua như Tổng công ty đã chủ động, tự vận hành dự án dầu khí 100% vốn của PVEP bằng 100% cán bộ là người Việt, không phải thuê chuyên gia nước ngoài. Điều này đã giúp tiết giảm đáng kể chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp dầu khí. Đồng thời, PVEP đã triển khai hệ thống đánh giá tiêu chuẩn chức danh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh, minh bạch, tạo động lực thi đua, phát triển.​

Ngoài ra, PVEP đã xây dựng được các đề xuất hoàn thiện chuỗi các hoạt động trong lĩnh vực E&P nhằm kiểm soát tốt các chi phí hoạt động, trong đó có việc đầu tư khép kín, hạ tầng sản xuất dầu khí như các FPSO, FSO…; Xây dựng xong và đang triển khai chiến lược phát triển dự án tại từng khu vực như khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, trong đó định hướng cốt lõi là tận dụng công suất về hạ tầng của các dự án hiện có để phát triển các dự án cận biên mà nhiều năm qua không triển khai được.

Song song với đó, PVEP đã có đề xuất về triển khai các dự án lớn do bên nước ngoài điều hành mà chậm tiến độ theo hướng PVEP và các công ty của Tập đoàn sẽ chủ động thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVEP trình bày báo cáo

Với những quyết sách đúng đắn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, sự nhất quán trong quản lý, điều hành của Hội đồng Thành viên, sự chỉ đạo, triển khai cụ thể, quyết liệt của Tổng giám đốc cùng với sự đồng lòng của người lao động, PVEP đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì ổn định các mặt hoạt động, tạo tiền đề quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; khẳng định được vai trò chủ lực trong hoạt động thăm dò - khai thác dầu khí, có đóng góp quan trọng cùng Tập đoàn đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Đảng ủy PVEP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, phấn đấu đạt và vượt 100% các chỉ tiêu, trong đó tập trung vào 3 chỉ tiêu quan trọng là: gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, phát triển Đảng.

Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến hết nhiệm kỳ, trong thời gian tới, Đảng ủy PVEP tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển PVEP tại các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của PVEP.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy PVEP sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, duy trì khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng vì mục tiêu phát triển PVEP.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 29/4/2022 của Đảng ủy PVEP về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Song song với đó, Đảng ủy PVEP tiếp tục tập trung nâng cao công tác tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho tới năm 2025 của Đảng ủy PVEP là phấn đấu tạo bước đột phá trong công tác tìm kiếm thăm dò, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu gia tăng trữ lượng năm 2023 là 3,46 triệu tấn quy dầu, tạo tiền đề thúc đẩy công tác này trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra là 16 triệu tấn quy dầu. Đồng thời, duy trì khai thác ổn định ở các mỏ hiện có, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác (khoan giếng đan dày, can thiệp giếng, xử lý acid...) cho các mỏ đang có. Đảm bảo tiến độ và hiệu quả các mỏ mới đưa vào khai thác, đặc biệt là các dự án khí. Về các giải pháp, trong giai đoạn từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2025, Đảng ủy PVEP sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện thành công chiến lược phát triển dự án tại các khu vực như đã đề cập, trong đó có bổ sung nguồn lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ các quỹ và lợi nhuận hiện có của đơn vị; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng đòi hỏi về chiều rộng và chiều sâu cùng với việc PVEP hoàn thiện chuỗi hoạt động E&P; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành để nâng cao hiệu quả của chuỗi liên kết, giúp tự chủ về kỹ thuật, công nghệ và kiểm soát tốt chi phí.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy PVEP đã cùng trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung được nêu trong báo cáo, đồng thời góp ý, đưa ra các giải pháp xử lý các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy PVEP nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng tại đơn vị.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Petrovietnam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh Đảng bộ PVEP có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong Đảng bộ Tập đoàn, là đơn vị chủ lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn. Đây cũng là lĩnh vực cốt lõi của ngành Dầu khí, là cốt lõi của chiến lược phát triển Tập đoàn trong thời gian tới. Nhìn lại thành tích của PVEP trong thời gian qua, đặc biệt trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đầy khó khăn và thử thách, đồng chí Phạm Xuân Cảnh khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước đặc thù như PVEP. Cùng với đó, việc triển khai các nghị quyết của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ PVEP đã tạo ra sự đột phá trong tư duy, quản trị và triển khai công việc để đưa PVEP vượt qua những khó khăn, vươn mình phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ PVEP đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua. Đồng chí khẳng định: “Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực, cố gắng vượt khó, tôi có thể cảm thấy sự tự tin và quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ PVEP”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng đề nghị đoàn công tác tiếp thu các ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của Đảng bộ PVEP để tiếp tục hoàn thiện báo cáo nhằm đánh giá vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước và tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Những ví dụ điển hình, mang tính đặc thù như của Đảng bộ PVEP sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc triển khai công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng gửi lời chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động PVEP qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống của Tổng Công ty đồng thời nhấn mạnh những dấu ấn, kết quả, thành tích đạt được trong suốt 35 năm qua sẽ tạo tiền đề, tiếp thêm niềm tin để tập thể PVEP tiếp tục vững bước phát triển trong giai đoạn mới, khẳng định vị thế đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 97