Thông báo mời thầu

21/09/2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trên trang Web của PVEP tại www.pvep.com.vn

 

 • Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 • Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 – 37726001 / Fax: 024 – 37726027
 • Mã số thuế: 0100150908
 • Tên gói thầu: “Tư vấn thẩm định giá Giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng dầu khí Lô 103&107”
 • Giá gói thầu: 553.104.200 đồng, đã bao gồm 10% VAT.
 • Nguồn vốn: Thuộc chi phí quản lý PVEP năm 2021.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 9.00 giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến trước 9.00 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2021.
 • Địa điểm phát hành HSMT:

       Trực tiếp:

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Bộ phận Văn thư của PVEP, Tầng 27, Toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 024 – 37726001          Fax: 024 – 37726027

Ghi chú: Người đến nhận HSMT mang theo Giấy giới thiệu/Công văn của đơn vị và giấy tờ tùy thân.

Hoặc

Qua thư điện tử:

Đơn vị quan tâm gửi Công văn tới PVEP theo số fax 024 – 37726027 thông báo ý định quan tâm và địa chỉ email nhận HSMT.

 • Giá bán 1 bộ HSMT: Không áp dụng.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT):

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Bộ phận Văn thư của PVEP, Tầng 27, Toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 024 – 37726001          Fax: 024 – 37726027

 • Thời điểm đóng thầu: 9.00 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2021         
 • HSDT sẽ được mở công khai: 10.00 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2021; tại Trụ sở PVEP, Tầng 26, Toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lượt truy cập: 1001

Tin nổi bật