PVEP hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm 2018

29/11/2018

Cụ thể, tính đến 8 giờ sáng ngày 28/11, PVEP đã khai thác được 2,90 triệu tấn dầu. Mặc dù gặp nhiều sự cố ảnh hướng tới việc triển khai công tác khai thác dầu khí nhưng với chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo PVN/ PVEP cùng sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ từ các Ban chuyên môn của PVEP với các Ban chuyên môn PVN cho đến các Nhà điều hành các dự án đã định kỳ rà soát, tìm các giải pháp có chi phí thấp nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt, từ đó giúp mang lại thành công cho việc khai thác dầu khí theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, không thể không kể tới sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động PVEP đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác dầu của năm 2018 trước hơn 1 tháng so với kế hoạch PVN giao.

Kỹ sư PVEP đang bảo trì đường ống tại Cụm mỏ Sư Tử Trắng

Trong thời gian còn lại của năm 2018, PVEP tiếp tục phải đối mặt các diễn biến rất phức tạp của thời tiết nhưng với thành công từ việc hoàn thành kế hoạch sớm, PVEP tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu về khai thác dầu khí PVN giao năm 2018. Dự báo sản lượng khai thác dầu cả năm của PVEP đạt 3,16 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch năm; khí xuất đạt 1.052 triệu m3, bằng 105% kế hoạch năm; Tổng sản lượng khai thác quy dầu cả năm ước đạt 4,21 triệu tấn, bằng 108% kế hoạch năm.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 268

Tin nổi bật