GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BẢN CHÀO CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI MALAYSIA

29/06/2020

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) sở hữu 15% Quyền lợi Tham gia tại Dự án Lô PM304 Malayisa và đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng để chuyển nhượng.

 

- Thời gian nhận Thư quan tâm: Trước ngày 30/6/2020

 

- Thời gian nhận Bản chào: Trước ngày 30/6/2020

 

Mọi thông tin cần tìm hiểu về cơ hội này xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

 

Ông Phạm Ngọc Hiến – Ban Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: + 84 (24) 3772 6001

Fax: + 84 (24) 3772 6027

Email: hienpn@pvep.com.vn

Lượt truy cập: 56

Tin nổi bật