TRONG NƯỚC

05/02/2020

Việt Nam có nhiều bể trầm tích với tiềm năng dầu khí đã được biết đến hoặc có nhiều hứa hẹn, phân bố cả ở trên đất liền và ngoài khơi với tên gọi lần lượt là: bể Sông Hồng, bể Hoàng Sa, bể Phú Khánh, bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn, bể Tư Chính Vũng Mây, bể Trường Sa, bể Malay Thổ Chu và Phú Quốc, với tổng trữ lượng xác minh khoảng 9 tỷ thùng dầu quy đổi.

PVEP hiện đang tham gia 34 dự án dầu khí ở trong nước, trong đó có 18 dự án đang ở giai đoạn phát triển và 16 dự án ở giai đoạn tìm kiếm thăm dò. PVEP sở hữu trữ lượng dầu khí lớn nhất trong số các công ty dầu khí ở trong nước, với gần 50% tổng trữ lượng dầu khí quốc gia với trữ lượng dầu khí nội địa đạt mức 1,6 tỷ thùng dầu quy đổi.

Với năng lực quản lý, điều hành ngày càng được nâng cao mạnh mẽ, PVEP và các đơn vị thành viên đã tham gia với vai trò điều hành tại 12 dự án; liên doanh điều hành 6 dự án, trong đó Lô 15.1 do Cửu Long JOC điều hành và các Lô 16.1; Lô 9-2 do Hoàng Long Hoàn Vũ JOC điều hành hiện có đóng góp sản lượng khai thác lớn nhất; và tham gia tại 16 dự án khác.

Trong giai đoạn 2007-2019, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 234 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác nội địa trung bình 95.000 thùng dầu/ngày. Tổng Công ty đang hướng đến mục tiêu gia tăng trữ lượng trung bình 300 triệu thùng dầu quy đổi/năm và nâng sản lượng khai thác trung bình lên mức 116.736 thùng dầu/ngày trong giai đoạn 2016-2025

Lượt truy cập: 264

Tin nổi bật