Tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, PVEP quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024

13/03/2024

Hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch quản trị năm 2024 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao, hiện Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang triển khai các giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện công việc, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm.

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu và sẽ đối mặt với nhiều rủi ro thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ Covid-19, trong đó chủ yếu là bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn, tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn. Đối với giá dầu thô, dữ liệu phân tích cho thấy, nếu tính từ đầu tháng 1/2024 đến nay, giá xăng, dầu thế giới biến động khá bất ngờ theo cả hai chiều tăng và giảm, tuy nhiên, xét xu hướng chung, giá có chiều hướng đi lên. Tính trung bình 2 tháng đầu năm 2024, giá dầu thế giới tăng hơn khoảng 5% so với tháng 12/2023.

Trong tháng 2/2024, PVEP tiếp tục duy trì hoạt động vận hành khai thác ở các mỏ, dự án ổn định, an toàn không xảy ra tai nạn, sự cố. Đặc biệt, công tác an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được đảm bảo, không gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với công tác trồng cây hướng đến mục tiêu dài hạn giảm phát thải và chống biến đổi khí hậu, trong tháng 2/2024, PVEP đã trồng thêm được 5 ha; tính đến ngày 22/2/2024 trồng được 257.051 cây, tương đương khoảng 75 ha.

PVEP hoàn thành kế hoạch quản trị tháng 2/2024 và 2 tháng đầu năm 2024.

Về sản xuất, PVEP tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác tháng 2/2024. Trong đó, sản lượng khai thác dầu khí tháng 2/2024 là 0,27 triệu tấn quy dầu (toàn dự án đạt 0,54 triệu tấn quy dầu), vượt 8% kế hoạch tháng. Tính chung 2 tháng, tổng sản lượng khai thác là 0,58 triệu tấn (toàn dự án đạt 1,15 triệu tấn).

Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 2/2024 là 0,18 triệu tấn (toàn dự án là 0,36 triệu tấn quy dầu), đạt 104% kế hoạch tháng; cộng dồn 2 tháng là 0,38 triệu tấn (toàn dự án là 0,76 triệu tấn), vượt 4% kế hoạch tháng.

Sản lượng khai thác dầu và condensate cao hơn kế hoạch chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định. Kết quả này có được do PVEP đã vận hành khai thác an toàn, duy trì uptime trên 98% đối với các mỏ, dự án; đồng thời tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), mỏ Đại Hùng (Lô 05-1(a)), mỏ Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ RD-PD (15-2), mỏ RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a&416b Algeria; 40%) nhờ duy trì khai thác ổn định.

Sản lượng khí bán tháng 2/2024 là 90 triệu m3 (toàn dự án là 182 triệu m3), đạt 116% kế hoạch tháng; cộng dồn 2 tháng là 201 triệu m3 (toàn dự án là 399 triệu m3). Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao. Các chỉ tiêu sản lượng khai thác và khí bán trong tháng của PVEP đều đạt kế hoạch quản trị đề ra.

Công tác đầu tư trong tháng 2/2024 đã được PVEP triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tổng giá trị thực hiện đầu tư (Capex) trong tháng 2/2024 ước đạt khoảng 18,92 triệu USD (tương đương 445 tỷ đồng). Tính chung 2 tháng đầu năm, Capex đạt khoảng 42,28 triệu USD (tương đương 993 tỷ đồng). Các hoạt động đầu tư chính đang thực hiện trong tháng 2/2024 gồm: đang khoan 02 giếng phát triển khai thác mới năm 2024 (Lô 433a&416b); triển khai công tác phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1a); thực hiện công tác Pre-EPCI DA STT 2B (Lô 15-1); triển khai công tác phát triển mỏ Lạc Đà Vàng (Lô 15-1/05); phát triển mỏ Bir Seba pha 2 và mỏ MOM (Lô 433a&416b).

Cùng với việc hoàn thành sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tháng do Tập đoàn giao. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 2/2024 phần PVEP là 2.947 tỷ đồng (toàn dự án là 6.033 tỷ đồng), vượt 35% kế hoạch tháng. Tổng doanh thu 2 tháng phần PVEP là 6.228 tỷ đồng (toàn dự án là 12.759 tỷ đồng), đạt 123% kế hoạch 2 tháng. Nộp NSNN tháng 2/2024 là 1.086 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 794 tỷ đồng (toàn dự án là 2.130 tỷ đồng), vượt 34% kế hoạch tháng. Tổng nộp NSNN 2 tháng là 2.318 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.675 tỷ đồng (toàn dự án là 4.516 tỷ đồng), đạt 142% kế hoạch 2 tháng.

Trong tháng 3/2024, PVEP sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất với các bên về vị trí và phương án địa chất giếng khoan các giếng (CT-8X, LG-1X). Chuẩn bị thi công khoan giếng Bunga Aster Lô PM3CAA. Đồng thời, duy trì khai thác ổn định các dự án. Mục tiêu tổng sản lượng khai thác trong tháng 3/2024 là 0,29 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 0,58 triệu tấn quy dầu).

Mới đây, PVEP đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch quản trị năm 2024 của Petrovietnam giao, với mục tiêu quyết tâm hoàn thành 3 chỉ tiêu quan trọng về sản lượng khai thác dầu khí - đầu tư - tài chính. Kết quả khả quan trong 2 tháng đầu năm sẽ là động lực lớn thúc đẩy PVEP quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, tiếp tục làm mới những động lực cũ, khai phá những động lực mới để tiến bước phát triển trong tương lai.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 131