Thông tin mời quan tâm thực hiện thầu gói "Tổ chức chương trình làm việc giữa các Ban khối E&P của PVN và PVEP"

08/01/2024

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trân trọng thông báo mời quan tâm thực hiện gói thầu "Tổ chức chương trình làm việc giữa các Ban khối E&P của PVN và PVEP" cụ thể như sau:

Tên gói thầu:

Tổ chức chương trình làm việc giữa các Ban khối E&P của PVN và PVEP

Tên Bên mời thầu:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Địa chỉ:

Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Yêu cầu hồ sơ mời quan tâm

_Sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
_Cam kết công ty hạch toán tài chính độc lập;
_Cam kết công ty không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
_Cam kết Công ty không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
_Sao y 02 hợp đồng của Công ty thực hiện sự kiện tương tự trong vòng 02 năm gần đây và có giá trị 300 triệu trở lên

Địa chỉ nhận hồ sơ mời quan tâm:

_Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
_Văn phòng, Tầng 27, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
_Người nhận: Ông Nguyễn Duy Khánh, Chuyên viên Văn phòng, email: khanhnd@pvep.com.vn, điện thoại: 0985912566

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trước 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2024.


 

Lượt truy cập: 89