Thông báo mời thầu: "Mua trang thiết bị mặt nạ phòng khí độc cho CBNV TTKT năm 2022"

31/10/2022

Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Trung tâm Kỹ thuật (PVEP - ITC) trân trọng thông báo mời thầu gói "Mua trang thiết bị mặt nạ phòng khí độc cho CBNV TTKT năm 2022" cụ thể:

Thông tin

Chi tiết

Số TBMT

081022/HSYC/ITC

Thời điểm đóng mở thầu

14:00:00 ngày 17/11/2022

Bên mời thầu

PVEP - ITC

Tên gói thầu

Mua trang thiết bị mặt nạ phòng khí độc cho CBNV TTKT năm 2022

Số hiệu KHLCNT

104

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Chi tiết nguồn vốn

Chi phí quản lý chung của PVEP

Hình thức LCNT

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 ngày

Hình thức dự thầu

Chào giá cạnh tranh, mua HSYC tại PVEP-ITC giá 500.000 VNĐ/bộ

Thời gian nhận HSDT từ ngày

10:00:00 ngày 01/11/2022 đến ngày 14:00:00 ngày 17/11/2022

Địa điểm thực hiện gói thầu

PVEP-ITC tầng 12B, Tòa nhà Victory, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Địa điểm mở thầu

Tại PVEP-ITC HCM

Dự toán gói thầu

94.500.000 VNĐ

Lượt truy cập: 64