Thông báo mời quan tâm thực hiện thầu gói “Trang bị Biểu trưng cài áo của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí”

21/12/2023

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trân trọng thông báo mời quan tâm thực hiện gói thầu “Trang bị Biểu trưng cài áo của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí” cụ thể như sau:

Tên gói thầu:

Trang bị Biểu trưng cài áo của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Tên Bên mời thầu:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Địa chỉ:

Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Giá gói thầu:

640.000.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng), chi phí đã bao gồm 8% thuế VAT và các loại phí.

Thời gian thực hiện hợp đồng:

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Yêu cầu hồ sơ mời quan tâm

Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện gói thầu

Địa chỉ nhận hồ sơ mời quan tâm:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Văn phòng, Tầng 27, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người nhận: Bà Phan Thị Thùy Dung, Chuyên viên Văn phòng, email: dungptt@pvep.com.vn, điện thoại: 0988793723

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trước 17 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2023.

 

 

 

Lượt truy cập: 45