PVEP tổ chức họp triển khai hoạt động sáng kiến trong toàn Tổng công ty năm 2023

19/02/2023

Ngày 17/02/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã tổ chức cuộc họp triển khai hoạt động sáng kiến trong toàn Tổng công ty năm 2023. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Kiều Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn TCT, đồng chí Đinh Thế Hùng – Trưởng Ban CN&ATSKMT/Ủy viên Thường trực Hội đồng Sáng kiến TCT và đông đảo các đại biểu là Ủy viên Hội đồng sáng kiến TCT, Lãnh đạo Văn phòng, Ban/Chi nhánh/Đơn vị và Đại diện các Tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng kiến năm 2022.

Ông Đinh Thế Hùng – Trưởng Ban CN&ATSKMT/Ủy viên Thường trực Hội đồng Sáng kiến TCT phát biểu khai mạc

Tại cuộc họp này, Hội đồng Sáng kiến đã tổng kết hoạt động sáng kiến năm 2022 của TCT, đây là năm mà PVEP nói chung và các Đơn vị/Dự án nói riêng đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động thi đua lao động sáng tạo với những kết quả cụ thể:

-              Xét duyệt và công nhận 20 SK/GPHI cấp TCT với tổng số tiền làm lợi ước tính 18,8 triệu USD;

-              Được Tập đoàn công nhận 03 sáng kiến cấp PVN loại A;

-              Phối hợp công đoàn TCT tổ chức phát động và triển khai phong trào “Góp sáng kiến – hiến ý tưởng” tháng 6/2022. Sau 06 tháng tích cực triển khai, toàn TCT đã có 154 SK trong chỉ tiêu 210 SK được giao (đạt 73,3%) với gần 1200 lượt tác giả tham gia sáng kiến và hơn 400 cá nhân có sáng kiến. Trong đó, một số Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao như CĐCS Thăng Long JOC đạt 420%, CĐCSTV Algeria đạt 233,3%, CĐCS Cửu Long JOC đạt 104,4%. Các CĐCS khác cũng đang phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong Quý II-2023.

Ông Nguyễn Hải An – Phó Trưởng Ban CN&ATSKMT trình bày tham luận tổng kết hoạt động sáng kiến của PVEP năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023

Với thành tích rất đáng tự hào trong năm 2022, Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã xác định hoạt động thi đua lao động sáng tạo trong toàn TCT cần phải tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa trong năm 2023. Tại cuộc họp, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, thống nhất phương hướng, đề xuất kế hoạch hành động và giải pháp triển khai cụ thể cho hoạt động sáng kiến trong toàn TCT năm 2023.

Ông Kiều Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến thúc đẩy phong trào Sáng kiến của TCT

Kết thúc cuộc họp, để khích lệ động viên người lao động có sáng kiến và lan tỏa rộng hơn nữa phong trào thi đua lao động sáng tạo, Ban tổ chức đã trao giấy khen của TGĐ TCT cho các tập thể/cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến tại TCT năm 2022 và trao giấy chứng nhận Sáng kiến/Giải pháp hữu ích cấp TCT cho các tác giả/đồng tác giả.

Trao giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty cho các tập thể/cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến tại TCT năm 2022

Lượt truy cập: 328