PVEP POC tập trung đảm bảo tiến độ first oil Đại Hùng pha 3

06/01/2023

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3 là dự án quan trọng đối với Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) nói riêng và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) nói chung trong chiến lược phát triển và gia tăng trữ lượng. Chính vì vậy, việc đảm bảo tiến độ dòng dầu đầu tiên (first oil) của dự án này là nhiệm vụ trọng tâm của PVEP POC trong năm 2023.

Cùng với Tổng Công ty, PVEP POC triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh đầy biến động và thách thức, sản lượng dầu khí tại các mỏ dần suy giảm, trong khi cơ chế, chính sách cho hoạt động tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng, đầu tư dự án dầu khí chưa được cải thiện.

Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động. PVEP POC đã duy trì hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt được các kết quả tích cực.

Cụm mỏ Đại Hùng

Theo đó, ước sản lượng khai thác năm 2022 của mỏ Đại Hùng là 2,77 triệu thùng dầu đạt 110,2 % kế hoạch; sản lượng khí ước đạt 91 triệu m3. Sản lượng khai thác mỏ Sông Đốc ước đạt 146 nghìn thùng tương ứng với 91% kế hoạch phê duyệt cả năm. Đây là mỏ được PVEP giao điều hành phi lợi nhuận. Vể doanh thu, năm 2022, doanh thu từ mỏ Đại Hùng ước đạt 315,48 triệu USD (ttương đương 7.569 tỷ VNĐ), Sông Đốc là 12,87 triệu USD. Nộp NSNN từ Đại Hùng ước đạt 115,16 triệu USD (tương đương 2.763 tỷ VNĐ), Sông Đốc là 2,55 triệu USD.

Đối với dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, tính đến tháng 12/2022, dự án đã triển khai các hạng mục chính, trong đó FDP mỏ Đại Hùng pha 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào 23/6/2022. Báo cáo đầu tư được PVEP phê duyệt ngày 05/10/2022. Ngày 23/11/2022, PVEP POC và Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí đã ký kết hợp đồng EPCI dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, Lô 05.1a. cùng với một số gói LLI’s (sắt thép, flowlines, GLC, cable). Bên cạnh đó, kế hoạch thăm dò mở rộng cho toàn Lô 05.1(a) đã được các cấp có thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, dự án đã phải đối mặt với một số khó khăn thách thức như quá trình phê duyệt các gói thầu đặc biệt là các gói thầu lớn phức tạp, nhiều nội dung thường kéo dài. Sau đại dịch Covid-19, xung đột ở châu Âu, giá dầu biến động sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai EPCI, công tác mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị dài hạn (LLIs). Thời gian cung cấp hàng kéo dài, chi phí tăng cao, một số nhà máy sản xuất thiết bị chuyên dụng full book cho các năm tiếp theo 2024-2025 nên một số đơn hàng không đảm bảo thời gian giao hàng như cam kết.

Ông Lê Đức Tuệ - Giám đốc PVEP POC và ông Vũ Mai Khanh - Thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Vietsovpetro ký kết hợp đồng EPCI Dự án phát triển Mỏ Đại Hùng Pha 3, lô 05.1a

Một điểm đặc biệt khác khiến Dự án phát triển mỏ Đại Hùng gặp nhiều khó khăn hơn cả đó là mỏ Đại Hùng nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, điều kiện thi công biển chỉ thực hiện trong thời gian 6 tháng/năm. Nhiều hạng mục công việc thi công biển phải diễn ra đồng thời như lắp đặt chân đế nước sâu, cải hoán FPU, đường ống mềm, cáp điều khiển/kết nối ngầm, HUC và khoan... do đó đòi hỏi phải kiểm soát dự án một cách đồng bộ và khoa học.

PVEP POC cũng xác định mục tiêu First Oil đang rất thách thức. Với nhận diện các khó khăn thách thức như trên, PVEP POC sẽ bám sát các mục tiêu quan trọng “4 đảm bảo” gồm: đảm bảo an toàn tuyệt đối; đảm bảo chất lượng công trình; đảm bảo tiến độ dự án. Cùng với đó, tập trung kiểm soát chi phí đảm bảo hiệu quả dự án.

Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, đội ngũ giám sát chủ động phối hợp với nhà thầu lập kế hoạch triển khai thiết kế, thi công EPCI. Lập quy trình xem xét, đánh giá phê duyệt các hạng mục khi nhà thầu trình tránh phát sinh do chậm trễ.

PVEP POC xác định bất kỳ dự án nào, yếu tố con người luôn đóng góp rất quan trọng cho sự thành công của dự án nên Công ty sẽ huy động tối đa nguồn nhân lực có chất lượng, kinh nghiệm trong công tác triển khai dự án, đặc biệt là đội ngũ phát triển mỏ giám sát quá trình triển khai dự án.

Trong giai đoạn triển khai PCI, PVEP POC sẽ cùng với nhà thầu lập kế hoạch tổng thể, nhận diện rủi ro và lập kế hoạch triển khai chi tiết ngay từ đầu để thực hiện PCI; Tiến hành triển khai đấu thầu song song với qua trình phê duyệt của các cấp có thẩm quyền (FDP, BCĐT) cho các gói thầu LLIs; Tối đa việc sử dụng nội lực của các đơn vị trong nước, trong ngành để giảm ảnh hưởng của của quá trình huy động từ nước ngoài cũng như tối ưu chí phí.

Người lao động PVEP trên giàn Đại Hùng 01

Đặc biệt phải phối hợp với các ban chức năng của Petrovietnam/PVEP trong quá trình triển khai dự án để xử lý các tình huống phát sinh trong thẩm quyền.

Song song với mục tiêu đảm bảo tiến độ Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, PVEP cũng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các hoạt động sản xuất và tiếp tục phát huy sáng kiến sáng chế trong hoạt động sản xuất. Theo đó, đảm bảo khai thác ổn định mỏ Đại Hùng và Sông Đốc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tập trung hoàn thành công tác khoan giếng 21XP và DHN 4X, triển khai công tác thương mại đấu thầu cho khoan phát triển mỏ Đại Hùng pha 3. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cập nhật kế hoạch thăm dò mở rộng cho toàn lô 05.1a, hoàn tất công tác đánh giá kỹ thuật và đồng thời đề xuất khoan ít nhất 01 giếng thăm dò.

Song song với việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP POC sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác chuyển đổi chi nhánh và tiếp tục công tác tái cấu trúc, chuyền đổi số.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, PVEP POC tự tin hướng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 hiệu quả, thành công, đưa dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 đạt First Oil đúng tiến độ, góp phần cùng PVEP đảm bảo sản lượng khai thác trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 1742