Nuôi dưỡng, khơi dậy, phát huy khát vọng trong trái tim của người làm nghề Khai thác Dầu khí là chìa khóa đi tới thành công của Chi bộ Phát triển Khai thác trong nhiệm kỳ 2022-2025

21/07/2022

Ngày 20/7/2022 tại Trụ sở Chi nhánh PVEP-HCM, Chi bộ Phát triển Khai thác (PTKT) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hồng Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ PTKT.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Dương Văn Sáng, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban PTKT trình bày Báo cáo chính trị. Báo cáo nêu rõ tình hình cũng như những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể một số kết quả chính trong triển khai nhiệm vụ chính trị như sau:

  • Công tác phát triển mỏ: Hoàn thành phát triển và đưa vào khai thác: i) Dòng khí đầu tiên (FG) mỏ STT Pha 2A, Lô 15-1 ngày 14/6/2021 (giếng ST-7P) và tiếp tục đưa giếng ST-8P vào khai thác ngày 20/8/2021. Các giếng khai thác của STT-2A được đưa vào khai thác trước kế hoạch với lưu lượng Condensate cao đã đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận của PVEP; ii) Lô PM3CAA (Vỉa H4 cụm mỏ Bắc): Dòng dầu đầu tiên (FO) sớm hơn kế  hoạch 2 tháng từ giếng dầu BOC – 27 (3C) ngày 30/4/2022 với lưu lượng ~ 1300 thùng dầu/ngày;
  • Công tác vận hành khai thác: đã chủ động phối hợp với các NĐH thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đồng thời linh hoạt trong quản lý điều hành để ổn định sản xuất thông qua (i) điều phối, kết nối các đơn vị, các NĐH trong tìm kiếm vật tư, thiết bị thay thế, chia sẻ vật tư giữa các dự án, (ii) thực hiện phê duyệt gia hạn các gói thiết yếu theo quy định để hạn chế các thay đổi có thể ảnh hưởng, phát sinh hạng mục thử nghiệm hay điều động chuyên gia, thiết bị từ bên ngoài, (iii) chia sẻ những kinh nghiệm, các giải pháp kỹ thuật đã và đang được áp dụng thành công tại các dự án, (iv) tối ưu, kết hợp chiến dịch bảo dưỡng nhằm tối thiểu thời gian dừng khai thác; duy trì thời gian khai thác (Production Uptime) của hệ thống thiết bị trung bình hàng năm đạt > 97%,, góp phần cùng TCT hoàn thành chỉ tiêu SLKT 2020 (đạt 3,81 triệu tấn quy dầu, hoàn thành 100,3% kế hoạch PVN giao), năm 2021 (sản lượng khai thác quy dầu là 3,49 triệu tấn, đạt 103% kế hoạch PVN giao) và 6 tháng đầu năm 2022 (khai thác được 1,91 triệu tấn quy dầu, đạt 59,9% kế hoạch Tập đoàn).
  • Công tác nghiên cứu, sáng kiến thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí được triển khai hiệu quả: đẩy mạnh đàm phán giảm giá hợp đồng với các nhà thầu dịch vụ để tiết giảm chi phí cho dự án từ 10% - 20%; Nghiên cứu các phương án cải hoán tàu FSO cho các dự án của PVEP (05-1a,15-1/05...).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc ghi nhận và biểu dương tập thể Chi bộ/Ban PTKT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, có đóng góp hữu hiệu vào kết quả chung của PVEP đặc biệt công tác phát triển mỏ, vận hành khai thác hiệu quả góp phần đạt/vượt kế hoạch sản lượng khai thác các năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Trần Hồng Nam, UV BCH Đảng bộ PVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đánh giá lĩnh vực Phát triển Khai thác là lĩnh vực chuyên môn rất cụ thể, đội ngũ cán bộ kỹ thuật khai thác dầu khí, địa chất, công nghệ mỏ tại PVEP có kinh nghiệm, hàm lượng kỹ thuật cao nên cần chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó với việc biến động của giá dầu trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Cán bộ Đảng viên làm Phát triển - Khai thác dầu khí nói riêng và cán bộ kỹ thuật dầu khí nói chung cần nêu gương, đi đầu trong việc nuôi khát vọng trong trái tim của người làm nghề dầu khí, truyền lửa và lan tỏa tình yêu, nhiệt huyết với nghề, phát huy thế mạnh của PVEP trong nghiên cứu kỹ thuật, sự đa dạng trong lực lượng kỹ thuật (cán bộ có kinh nghiệm, chuyên gia, cán bộ trẻ được đào tạo bài bản), có công cụ (phần cứng, phần mềm) từ đó nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lương, hiệu quả trong vận hành khai thác, đề xuất các giải pháp phát triển mỏ với chi phí thấp nhất, hiệu quả, cạnh tranh với các đơn vị khác như VSP; áp dụng công nghệ 4.0 và chương trình chuyển dịch năng lượng để hướng tới mục tiêu khai thác xanh hơn, sạch hơn, giảm phát thải, giảm đốt khí, giảm tiêu thụ nhiên liệu …

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 05 đồng chí tham gia Ban chấp hành, bầu đồng chí Dương Văn Sáng là Bí thư và đồng chí Vũ Hùng Hải là phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Trần Hồng Nam tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của Chi bộ/Ban PTKT trong việc góp phần khẳng định vị thế chủ chốt của PVEP trong lĩnh vực Phát triển, khai thác dầu khí.

Lượt truy cập: 393