Hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

05/12/2023

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với hơn 11 nghìn đảng viên tại 184 điểm cầu tham gia học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu Diên Hồng có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện các Ban Đảng Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự tại điểm cầu Diên Hồng.

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Tập đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng/Phó và cán bộ các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy/Văn phòng Đảng ủy; Trưởng/Phó các Ban/Văn phòng Tập đoàn; Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Hội nghị được kết nối tới 182 điểm cầu tại các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn với hơn 11 nghìn đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Trong buổi sáng ngày 4/12, hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Chiều ngày 4/12, Hội nghị sẽ nghe đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngày 5/12, Đảng ủy Tập đoàn giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các đơn vị.

Hình ảnh về một số các điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn:

Điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV tham dự hội nghị

Toàn cảnh điểm cầu tầng 4 trụ sở Tập đoàn

Toàn cảnh điểm cầu tầng 19 trụ sở Tập đoàn

Điểm cầu tại PVEP

Điểm cầu tại Vietsovpetro

Điểm cầu tại BIENDONG POC

Điểm cầu tại PVCollege

Điểm cầu tại PVU

Điểm cầu tại NMNĐ Thái Bình 2

Điểm cầu tại NMNĐ Sông Hậu 1

Điểm cầu tại PVI

Điểm cầu tại PVTrans

Điểm cầu tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Điểm cầu tại VPI

Điểm cầu tại PV Power

Điểm cầu tại PVNDB

Điểm cầu tại PVMR

Điểm cầu tại PVcomBank

Điểm cầu tại PETROSETCO

Điểm cầu tại NSRP

Điểm cầu tại giàn khai thác Hải Thạch

Điểm cầu PVDrilling

Điểm cầu tại BSR

Điểm cầu tại DQS

Điểm cầu PTSC

Điểm cầu PVChem

Điểm cầu tại trụ sở PV GAS

Điểm cầu tại PVFCCo

Lượt truy cập: 75