ÔNG VŨ MINH ĐỨC

Ông Vũ Minh Đức sinh năm 1975 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp kỹ sư địa chất tại Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Học viên Công nghệ Châu Á (AIT).

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Đại học, ông đặt bước chân đầu tiên vào ngành dầu khí với vai trò kỹ sư địa chất tại công ty Schlumberger Việt Nam, và sau đó là kỹ sư thiết bị ngầm tại xí nghiệp Đại Hùng – Vietsovpetro năm 2000.

Từ năm 2003 – 2006, ông là kỹ thuật viên chính, sau đó là đốc công khai thác giàn công nghệ trung tâm CPP JVPC, thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC.

Trong thời gian từ năm 2006 – 2009, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí Giàn phó, Phó Quản đốc thuộc Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long JOC.

Năm 2010, ông được Lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Trưởng Ban, sau đó là Trưởng Ban Phát triển Khai thác, một trong những Ban chuyên môn quan trọng nhất của Tổng Công ty.

Tháng 12/2015, Ông được bổ nhiệm là Giám đốc Công ty Liên doanh Điều hành chung dự án phát triển khai thác dầu khí Lô 433a & 416b (GBRS) tại Algeria.

Sau 03 năm giữ vị trí quan trọng này cùng rất nhiều thành tựu đạt được trong chuyên môn, tháng 12/2018, Ông được Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tin tưởng bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Phát triển Khai thác của Tổng Công ty.