ÔNG NGÔ KHÁNH XẠ

Ông Ngô Khánh Xạ sinh năm 1979 tại Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất năm 2001 và có bằng Thạc sỹ Địa chất Dầu khí tại Viện Dầu mỏ và Động cơ, Cộng hòa Pháp.

Ông bước chân vào Ngành Dầu khí tháng 10/2001 với vị trí kỹ sư địa chất tại phòng Thăm dò của Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC), sau này là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Sau nhiều năm công tác tại đây, với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, ông đã kinh qua nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị quan trọng của Tổng Công ty như Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Kỹ thuật – ITC (2009 – 2013); Phó Giám đốc Chi nhánh PVEP Venezuela kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Liên doanh PetroMacareo (2013 – 2015); Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Kỹ thuật (2015 – 2019), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Fairfield Việt Nam (2015 – 2017). Tháng 01/2019, Ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thăm dò, một trong những Ban chuyên môn quan trọng nhất của PVEP.

Sau gần 20 năm công tác và cống hiến cho Ngành Dầu khí, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tinh thần trách nhiệm cùng năng lực chuyên môn đã được khẳng định qua các vị trí công tác, Ông đã nhận được sự tín nhiệm cao của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVEP. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP đã ký Quyết định bổ nhiệm Ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.