ÔNG HOÀNG XUÂN DƯƠNG

Ông Hoàng Xuân Dương sinh năm 1980 tại Đông Hưng, Thái Bình. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và đến nay đã có hơn 16 năm công tác và cống hiến cho ngành Dầu khí.

Khởi điểm với vị trí chuyên viên Kế hoạch Đầu tư của Tập đoàn năm 2004, Ông đã kinh qua các chức danh quản lý như Phó Trưởng phòng (2008 – 2011), Phó Trưởng Ban (2011 – 2017) và sau đó là Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đầu tư Phát triển (2017 – 2018). Tại thời điểm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thiện công tác tái cấu trúc, Ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Đầu tư.

Là cán bộ quản lý trẻ nhiều tiềm năng của ngành Dầu khí, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, Ông đã nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Lãnh đạo PVEP. Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP đã ký Quyết định bổ nhiệm Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty từ ngày 15/4/2020.