Thông tin gói thầu: "Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2023"

27/04/2023

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trân trọng thông báo các nội dung thông tin liên quan gói thầu "Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2023" cụ thể như sau:

  • Tên gói thầu: "Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2023"
  • Hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 28/4/2023 theo quyết định số 443/QĐ-TDKT ngày 28/4/2023
  • Thời gian đóng thầu: 10h00 ngày 22/5/2023
  • Thời gian mở thầu: 10h30 ngày 22/5/2023 tại trụ sở Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tầng 26 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu:
  1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
  2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (Y&Y)
  3. Công ty TNHH Pricewarterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
  4. Công ty TNHH KPMG

Trân trọng thông báo!

PVEP

 

Lượt truy cập: 156