Thông báo mời thầu gói “Tư vấn và triển khai mô hình 5S tại trụ sở PVEP Hà Nội”

18/09/2023

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trân trọng thông báo mời thầu gói “Tư vấn và triển khai mô hình 5S tại trụ sở PVEP Hà Nội” cụ thể như sau:

Tên gói thầu:

Tư vấn và triển khai mô hình 5S tại trụ sở PVEP Hà Nội

Tên Bên mời thầu:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Địa chỉ:

Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Giá gói thầu:

980.437.500 VNĐ (Bằng chữ chín trăm tám mươi triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) – Đã bao gồm thuế, phí. 

Hình thức lựa chọn Nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn Nhà thầu:

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Loại hợp đồng:

Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng:

185 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT):

Trực tiếp: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Văn phòng PVEP, Tầng 27, Toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT):

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Văn thư PVEP, Tầng 27, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Thời điểm đóng thầu:

9 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 10 năm 2023.

Thời điểm mở thầu:

10 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 10 năm 2023.

 

Lượt truy cập: 174