Thông báo mời thầu: "Tư vấn thẩm định giá Giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng Dầu khí Lô 09-2/10"

13/03/2023

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trân trọng thông báo mời thầu gói "Tư vấn thẩm định giá Giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng Dầu khí Lô 09-2/10" cụ thể như sau:

Tên gói thầu:

Tư vấn thẩm định giá Giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng Dầu khí Lô 09-2/10.

Tên Bên mời thầu:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Địa chỉ:

Tầng 26, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Giá gói thầu:

874.150.200 đồng, đã bao gồm thuế, phí, lệ phí.

Hình thức lựa chọn Nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn Nhà thầu:

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Loại hợp đồng:

Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng:

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT):

HSMT đã được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT):

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Văn thư PVEP, Tầng 27, Tòa nhà Charmvit, Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024-37726001 / Fax: 024-37726027.

Thời điểm đóng thầu:

10 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Thời điểm mở thầu:

10 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Lượt truy cập: 418