Thông báo mời thầu: "Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động chung của PVEP-ITC"

28/09/2022

Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Trung tâm Kỹ thuật (PVEP - ITC) trân trọng thông báo mời thầu gói "Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động chung của PVEP - ITC" cụ thể:

Thông tin

Chi tiết

Số TBMT

VP012/2022/ITC

Thời điểm đóng mở thầu

14:00:00 ngày 10/10/2022

Bên mời thầu

PVEP - ITC

Tên gói thầu

Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động chung của PVEP-ITC

Số hiệu KHLCNT

085A

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Chi tiết nguồn vốn

Chi phí quản lý chung của PVEP

Hình thức LCNT

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày (Chắc chắn từ 01/11/2022 đến 31/12/2022; Tùy chọn gia hạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Hình thức dự thầu

Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhận HSDT từ ngày

10:00:00 ngày 28/9/2022 đến ngày 14:00:00 ngày 10/10/2022

Địa điểm thực hiện gói thầu

PVEP-ITC tầng 12B, Tòa nhà Victory, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

website: www.pvep.com.vn

Dự toán gói thầu

136.000.000 VNĐ

Lượt truy cập: 199