Mô hình vỉa chứa dầu khí - Công cụ quản lý, khai thác quan trọng của PVEP

16/05/2023

Mô hình vỉa chứa có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Đây là công cụ cần thiết cho việc dự báo sản lượng khai thác, tối ưu công tác quản lý khai thác mỏ hiện hữu, xây dựng biểu đồ sản lượng, đề xuất phương án phát triển mỏ cũng như đầu tư tiếp theo của PVEP.

Mô hình vỉa chứa dầu khí - Công cụ quản lý, khai thác quan trọng của PVEP

Hiện nay, các mỏ dầu khí chủ lực đã qua giai đoạn đỉnh, tiếp tục suy giảm tự nhiên. Việc bảo đảm kế hoạch sản lượng khai thác hằng năm là thách thức lớn đối với PVEP, đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc, những giải pháp mang tính đột phá và lâu dài.

Trong những năm qua và thời gian tới, PVEP đã, đang sẽ triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm quản lý, vận hành khai thác mỏ an toàn, tối ưu, hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao. Một trong những giải pháp then chốt và hữu hiệu là tiếp tục tập trung triển khai và đẩy nhanh công tác xây dựng mô hình vỉa chứa nhằm quản lý, vận hành khai thác mỏ an toàn, tối ưu thu hồi dầu khí cũng như hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

Điều 5 Quy chế khai thác dầu khí 84/2010/QĐ-TTg, ngày 15-12-2010 quy định nghiên cứu mô hình vỉa chứa là một hạng mục bắt buộc trong Báo cáo phát triển mỏ; Điều 7 quy định không được phép mở vỉa dầu hoặc khí khác với kế hoạch phát triển mỏ đã được phê duyệt.

Mô hình vỉa chứa là một tập hợp đầy đủ các thông tin địa chất, các thông số thủy động lực... phản ánh cấu trúc và động thái khai thác của một đối tượng dầu khí dưới lòng đất. Mô hình vỉa chứa là hạng mục công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng biểu đồ sản lượng, đề xuất các kịch bản phát triển mỏ cũng như phương án khai thác dầu khí tối ưu. Kết quả từ mô hình vỉa chứa là cơ sở đầu vào cho việc tính toán hiệu quả kinh tế để xem xét quyết định đầu tư của PVEP như: Phê duyệt các báo cáo tài nguyên dầu khí (RAR), báo cáo phát triển mỏ (ODP/FDP), báo cáo địa chất giếng khoan (Well proposal)... Ngoài ra, mô hình vỉa chứa là công cụ then chốt của việc dự báo sản lượng của dự án, mỏ, vỉa và đưa ra phương án khai thác mỏ tối ưu nhằm đạt hệ số thu hồi dầu khí cao nhất.

Với trọng trách tham gia đầu tư và điều hành trực tiếp tại các dự án dầu khí trong và ngoài nước, PVEP có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác đánh giá, xây dựng mô hình vỉa chứa tại các dự án dầu khí. Theo đó, PVEP sẽ tập trung nguồn lực đánh giá, kiểm định và xây dựng các mô hình vỉa chứa dầu khí phù hợp, bảo đảm chất lượng tốt nhất để lựa chọn sử dụng cho việc quản lý khai thác mỏ hiện hữu, đánh giá hiệu quả đầu tư và phát triển các mỏ, vỉa, giếng khoan mới. Ngoài ra, công tác xây dựng mô hình vỉa chứa còn hỗ trợ kiểm soát chương trình công tác và ngân sách ngắn hạn, dài hạn và phương án phát triển mỏ phù hợp với chiến lược, định hướng của PVEP.

Hiện nay, PVEP đang quản lý 35 dự án đang triển khai và 3 dự án điều hành thuê. Tổng số mô hình hiện tại gồm 71 mô hình địa chất và 60 mô hình khai thác, trong đó, số lượng mô hình có thể sử dụng được ngay là 27 mô hình, 18 mô hình cần cập nhật, hiệu chỉnh và 15 mô hình cần xây dựng mới. PVEP đã thực hiện phân loại, đánh giá các tiêu chí cụ thể để phân loại các mô hình từ trọng điểm đến quan trọng, lưu tâm đối với các dự án tiềm năng. Trên cơ sở phân loại đó, PVEP sẽ tiến hành phân bổ nguồn lực nhân sự, phần cứng, phần mềm để tập trung triển khai xây dựng, cập nhật các mô hình để bảo đảm hoàn thành tốt công việc.

Năm 2023-2024, dự kiến PVEP sẽ xây dựng và cập nhật độc lập 13 mô hình vỉa chứa. Với khối lượng công việc lớn, độ phức tạp cao, PVEP đã và sẽ chủ động làm việc với nhà điều hành, tối ưu hóa lịch trình, nguồn nhân lực để triển khai quy trình xây dựng và kiểm định mô hình vỉa chứa để thực hiện các công việc theo một quy trình chuẩn mực, rút ngắn thời gian xem xét, đánh giá, thẩm định và phê duyệt.

Hiện tại, các dự án có người đại diện PVEP làm Tổng Giám đốc, Giám đốc, công tác xây dựng mô hình vỉa chứa khá thuận lợi và hiệu quả. Ví dụ tại Dự án Lô 433a & 416b Algeria, mô hình vỉa chứa thường xuyên được cập nhật kết quả các giếng khoan để chính xác hóa, phục vụ dự báo sản lượng khai thác và xem xét phát triển mỏ giai đoạn 2. Trên cơ sở mô hình vỉa chứa, dự án hiện đang triển khai khoan một số giếng phát triển. Đồng Giám đốc của Liên doanh GBRS là người PVEP đã luôn luôn chủ động phối hợp với PVEP về định hướng công tác phát triển mỏ. PVEP vừa thực hiện kiểm định của nhà điều hành, vừa tự xây dựng mô hình độc lập để so sánh, đối chiếu nhằm đưa ra quyết định về công tác phát triển mỏ. Trên cơ sở kết quả mô hình vỉa chứa, sau khi trao đổi, phản hồi bằng văn bản, email, tổ chức họp workshop..., các bên đồng thuận với ý kiến của PVEP, thống nhất tối ưu số lượng và vị trí giếng khoan cho năm 2023. Nước chủ nhà đồng ý triển khai thủ tục gia hạn PSC mới.

Tương tự, tại các dự án Lô 15-1 (Cửu Long JOC), Lô 05-1(a) (PVEP POC), Lô 16-1 (HLHV JOC), Lô 15-2/01 (Thăng Long JOC), người đại diện của PVEP là Tổng Giám đốc, Giám đốc đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng mô hình vỉa chứa phục vụ công tác phát triển mỏ, gia tăng sản lượng khai thác để tối đa lợi ích cho PVEP.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cho thấy, công tác xây dựng mô hình vỉa chứa có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của PVEP. Đây là công cụ cần thiết cho việc dự báo sản lượng khai thác, tối ưu công tác quản lý khai thác mỏ hiện hữu, xây dựng biểu đồ sản lượng, đề xuất phương án phát triển mỏ cũng như đầu tư tiếp theo của PVEP. Tuy nhiên, các mỏ hiện tại đang khai thác ở giai đoạn cuối, các mỏ mới là các mỏ nhỏ, cận biên, phi truyền thống, mức độ phức tạp và rủi ro cao. Vì vậy, công tác xây dựng và kiểm định mô hình vỉa chứa đòi hỏi khối lượng công việc rất lớn, nhiều thách thức.

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo, PVEP sẽ tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp trọng tâm, trong đó có công tác đánh giá mô hình vỉa chứa dầu khí để có cái nhìn tổng thể trong công tác quản lý, vận hành các mỏ, dự án và đưa ra kế hoạch khai thác tối ưu, hiệu quả.

Hiện nay, PVEP đang quản lý 35 dự án đang triển khai và 3 dự án điều hành thuê. Tổng số mô hình hiện tại gồm 71 mô hình địa chất và 60 mô hình khai thác, trong đó, số lượng mô hình có thể sử dụng được ngay là 27 mô hình, 18 mô hình cần cập nhật, hiệu chỉnh và 15 mô hình cần xây dựng mới.

Nguồn: Petrotimes

 

Lượt truy cập: 289