Khai thác các mỏ ổn định, PVEP tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tháng 4/2022

12/05/2022

Trong tháng 4/2022, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các dự án đã đảm bảo an ninh, an toàn cho các mỏ, duy trì khai thác ổn định, liên tục, thời gian uptime cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong tháng 4, PVEP và các đơn vị/dự án không để xảy ra sự cố/tai nạn tại văn phòng cũng như các công trình dầu khí. Tình hình an ninh an toàn biển trong quý I/2022 được duy trì, đảm bảo; các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn và Tổng Công ty, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và thông suốt.

Nhờ việc duy trì ổn định, an toàn các mỏ, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác tháng 4. Cụ thể, sản lượng khai thác của PVEP trong tháng là 0,31 triệu tấn quy dầu, đạt 119% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,20 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch; sản lượng khí xuất đạt 104 triệu m3, vượt 51% so với kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 4 cao hơn so với kế hoạch do hầu hết các mỏ trong và ngoài nước khai thác ổn định và uptime cao gồm khai thác liên tục tại mỏ Đại Hùng nhờ thời tiết tốt. Bên cạnh đó, một số mỏ không tiến hành đóng mỏ để bảo trì như dự kiến. Ngoài ra, PVEP và các dự án đã triển khai hiệu quả các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo lưu lượng khai thác gia tăng và duy trì tính an toàn, ổn định của các mỏ khai thác.

Hoạt động khai thác tại mỏ Hải Sư Đen

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao tháng 4 gồm cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Lô PM3 CAA & 46CN, Chim Sáo - Dừa, CNV, RĐ-PĐ, Cá Tầm, RĐ-RĐT, Bir Seba.

Cũng trong tháng qua, PVEP tập trung kiểm soát tiến độ các dự án PM3CAA H4, mỏ Cá Tầm với mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2B, mỏ Đại Hùng pha 3 cùng một số lô, mỏ khác.

Trên cơ sở thực hiện vượt mức kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 4 là 4.088 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch; lũy kế 4 tháng là 15.599 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch 4 tháng; nộp NSNN tháng 4 là 1.743 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 3.523 tỷ đồng, trong đó nộp thuế 4 tháng là 1.978 tỷ đồng, lãi nước chủ nhà đạt 1.545 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, PVEP sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để thi công các giếng khoan trong tháng 5. Đối với hoạt động khoan phát triển, PVEP sẽ tiếp tục thi công các giếng khoan BRS-24, BRS-201 dự án GBRS; hoàn thành giếng BOC-27 (3C) và chuyển sang thi công giếng BOC-26 (3B) lô PM3CAA và chuẩn bị cho thi công các giếng theo kế hoạch năm 2022. Đối với hoạt động phát triển mỏ, tiếp tục kiểm soát tiến độ các hoạt động phát triển mỏ theo kế hoạch đề ra tại các mỏ đã có kế hoạch phát triển mỏ được duyệt, đặc biệt là các dự án cho dòng sản phẩm trong năm 2022. Phấn đấu đưa vào khai thác vỉa H4 cụm mỏ phía Bắc Bunga Orkid lô PM3-CAA trong tháng 5/2022 và dự án mỏ Cá Tầm pha 2 vào tháng 12/2022.

PVEP cũng phấn đấu đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác trong tháng 5 là 0,33 triệu tấn quy dầu, trong đó sản lượng dầu và condensate là 0,21 triệu tấn; khí xuất đạt 115 triệu m3. Tổng doanh thu mục tiêu của tháng 5 là 4.215 tỷ đồng, phấn đấu nộp NSNN tháng 5 là 1.141 tỷ đồng.

 

Lượt truy cập: 254