HỘI THẢO BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ

04/05/2022

Ngày 24/4/2022 tại Thanh Hóa, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội thảo “Tình hình triển khai các dự án thăm dò khai thác dầu khí” nhằm đánh giá toàn diện công tác đầu tư của PVEP và hoạt động quản lý điều hành mỏ Sông Đốc, Lô 01&02 và Lô 01/97&02/97.

Tham dự Hội thảo có Đại diện của Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư và đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Về phía PVEP có Ông Trịnh Việt Thắng - Thành viên HĐTV, cùng Lãnh đạo các đơn vị PVEP POC, dự án Lô 01/97&02/97, đại diện dự án Lô 01&02 và đại diện các Ban chuyên môn của PVEP.

Tại Hội thảo, PVEP đã trình bày tổng quan hoạt động đầu tư các dự án dầu khí; tình hình điều hành phi lợi nhuận mỏ Sông Đốc; hoạt động quản lý điều hành dự án dầu khí Lô 01&02, Lô 01/97&02/97. Hội thảo đã tập trung rà soát tình hình thực hiện, các vấn đề tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và kiến nghị các giải pháp cụ thể.

Đại diện Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đại diện Vụ Kinh tế Công nghiệp đánh giá cao các kết quả đã đạt được của PVEP, đặc biệt là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Dưới vai trò tham mưu của Chính phủ đối với hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động điều hành các dự án theo cơ chế phi lợi nhuận nói riêng, Vụ Kinh tế Công nghiệp chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong khuôn khổ khung pháp lý hiện tại đối với các dự án dầu khí của PVEP, ủng hộ có được điều kiện thu hút đầu tư trong Luật Dầu khí sửa đổi… Bên cạnh đó, Vụ Kinh tế Công nghiệp khuyến nghị PVEP/PVN xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các dự án dầu khí, làm cơ sở thúc đẩy công tác trình duyệt Dự án dầu khí tại Bộ ngành/cấp thẩm quyền và tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm thăm dò, phát triển dự án mới trong thời gian tới.

Thành viên HĐTV Trịnh Việt Thắng phát biểu tại Hội thảo

Thay mặt lãnh đạo PVEP, đồng chí Trịnh Việt Thắng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp, trao đổi của lãnh đạo Vụ Kinh tế Công nghiệp và đại diện của Tập đoàn. Thông qua các nội dung trình bày tại Hội thảo, PVEP mong muốn có được sự thấu hiểu và chia sẻ giữa PVEP và Tập đoàn, giữa PVEP/Tập đoàn với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo cơ sở thuận lợi cho các hoạt động phối hợp, hợp tác để giải quyết những công việc của dự án dầu khí. Đồng thời, PVEP mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Ban KH&ĐT - PVEP

Lượt truy cập: 91