Hội thảo “Triển khai Nghị định 05/2019/NĐ-CP, Thông tư 66/2020/TT-BCT và 08/2021/TT-BTC, Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ tại PVEP”

15/12/2023

Ngày 12/12/2023, Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội thảo “Triển khai Nghị định 05/2019/NĐ-CP, Thông tư 66/2020/TT-BCT và 08/2021/TT-BTC, Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ tại PVEP”

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Bà Bùi Thị Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN; Bà Cao Thị Thành Lợi, Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN.

Về phía PVEP có đồng chí Trần Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Trần Hồng Nam, Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí lãnh đạo trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chuyên môn.

Hội thảo còn có sự tham dự của Ông Ivan Phạm, Phó Tổng Giám đốc tư vấn Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ của Deloitte Vietnam.

Cán bộ nhân viên Ban KSNB trình bày tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các nội dung cơ bản về hoạt động kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 05, Thông tư 66, Thông tư 08; Công tác xây dựng và tổ chức bộ phận Kiểm toán nội bộ; Tổng quan triển khai hoạt động Kiểm toán nội bộ tại PVEP; kết quả Kiểm tra giám sát và Kiểm toán nội bộ năm 2023 tại Bộ máy điều hành PVEP. Đại diện Deloitte đánh giá cao việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại PVEP và chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai hoạt động Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đại diện Deloitte chia sẻ kinh nghiệm tại buổi Hội thảo

Các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến về việc triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại PVEP; đồng thời đưa ra các định hướng/giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát cũng như kiểm toán nội bộ trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN tham gia thảo luận tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc PVEP đánh giá cao vai trò của Ban Kiểm soát nội bộ trong thời gian qua, cũng đưa ra một số định hướng để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm soát như cơ chế phối hợp với các phòng/ban chức năng trong PVEP, đề xuất giải pháp cải tiến; tăng cường phối hợp với các tổ chức tư vấn. Đồng chí Trần Hồng Nam khẳng định lãnh đạo TCT luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để hoạt động kiểm toán nội bộ được triển khai đầy đủ, hiệu quả, hiệu lực tại PVEP. 

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐTV khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm soát/kiểm toán nội bộ đối với doanh nghiệp như PVEP, khen ngợi nỗi lực và kết quả ban KSNB đã đạt được trong thời gian qua. Định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch HĐTV Trần Quốc Việt yêu cầu Ban Kiểm soát nội bộ cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát tuân thủ, nghiên cứu triển khai hoạt động kiểm soát theo chuyên đề , tiếp tục kiện toàn hệ thống Quy chế, quy trình của Ban Kiểm soát nội bộ cũng như của toàn PVEP.

Chủ tịch PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại Hội thảo

PVEP

Lượt truy cập: 187