Đảng ủy PVEP tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại các Chi/Đảng bộ khu vực phía Nam.

28/03/2023

Ngày 27/03/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (Đảng ủy PVEP) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho Cấp ủy Chi bộ và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc tại khu vực phía Nam, nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự, trực tiếp chia sẻ các kiến thức nghiệp có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn cùng hơn 60 đồng chí là cán bộ cấp ủy các chi bộ, cán bộ đảng vụ tại các Chi/Đảng bộ khu vực phía Nam, trực thuộc Đảng ủy PVEP. Đặc biệt, lớp tập huấn còn có sự tham dự trực tuyến của các đồng chí đang công tác trên giàn Đại Hùng và Chi bộ PVEP Algeria.

Giảng viên Nguyễn Thị Hoa chia sẻ kiến thức tại buổi tập huấn

Các cán bộ tham dự lớp tập huấn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi, tích cực về các nghiệp vụ công tác đảng đặc biệt là việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kỹ năng thực hiện công tác giám sát tại Chi bộ, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động công tác Đảng tại cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa đã nhiệt tình giải đáp các câu hỏi, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như chia sẻ thêm các tình huống trong thực tế công tác để giúp các đồng chí tham gia có thêm kinh nghiệm và kiến thức từ thực tiễn hoạt động.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Các học viên lớp tập huấn chụp hình lưu niệm cùng giảng viên

Thấm nhuần tư tưởng "Chi bộ là nền móng của Đảng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc triển khai tập huấn, trang bị kiến thức cho cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng tại Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhất là đối với các cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy là hoạt động rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm và sát sao của Đảng ủy PVEP trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Hơn 100 cán bộ cấp ủy và các cán bộ làm công tác xây dựng đảng tại cơ sở đã được trang bị kiến thức, kỹ năng từ những bài học thực tế được chia sẻ tại lớp tập huấn, từ đó sẽ triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng Chi/Đảng bộ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2020-2025.

PVEP

Lượt truy cập: 236