Đại hội Đại biểu lần thứ II Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí: Quyết tâm xây dựng PVEP Năng động – Chuyên nghiệp – Phát triển bền vững

10/06/2015

Trong các ngày 08-09 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Minh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng TW Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí đại diện Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy, các Ban, Văn Phòng, Đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Về phía PVEP, có đồng chí Hoàng Ngọc Đang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; Đ/c Đỗ Văn Khạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến Binh và tổng cộng đại biểu được bầu từ các cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong bối cảnh toàn Tổng Công ty đang tập trung tất cả các nguồn lực để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Đỗ Văn Khạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP báo cáo tại Đại hội

            Đồng chí Đỗ Văn Khạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy TCT trình bày báo cáo tại Đại hội. Báo cáo cho biết, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ PVEP đã gặp phải những khó khăn, thách thức rất lớn như: sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường dầu khí quốc tế; khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế ở trong nước; tình hình bất ổn chính trị, an ninh, ảnh hưởng của hoạt động khủng bố ở nhiều khu vực trên thế giới,... Bên cạnh đó, hoạt động của Đảng bộ PVEP trải rộng cả ở trong nước và nước ngoài; có đa dạng loại hình tổ chức đảng ở trong doanh nghiệp Nhà nước và các công ty liên doanh, liên kết có yếu tố nước ngoài nên việc tổ chức triển khai các nội dung nhiệm vụ của Đảng bộ cũng đặt ra những yêu cầu riêng trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác.

            Vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, Đảng bộ PVEP đã lãnh đạo tập thể Đảng viên và người lao động PVEP ở Tổng Công ty và các đơn vị, phát huy lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những thành tích xuất sắc và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật như:

            Về hoạt động tìm kiếm thăm dò: có thêm 13 phát hiện dầu khí trong nước và 5 phát hiện dầu khí ở nước ngoài, hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 75-80 triệu tấn quy dầu.

            Về sản lượng khai thác dầu khí: hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng năm, đưa thêm 21 mỏ vào khai thác an toàn (15 mỏ trong nước, 6 mỏ nước ngoài), dự kiến sẽ đưa thêm 4 mỏ vào khai thác trong năm 2015 (3 mỏ trong nước, 1 mỏ tại lô 433a&416b Algeria); tổng sản lượng khai thác dự kiến đến hết 2015 đạt 26,24 triệu tấn quy dầu (18,49 triệu tấn dầu và 7,75 tỷ m3 khí). 

            Về chỉ tiêu tài chính: hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao: tổng tài sản tính tới 31/12/2014 là 153,01 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2010 (68,77 ngàn tỷ đồng); vốn chủ sở hữu là 80,58 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2010 (36,7 ngàn tỷ đồng); doanh thu dự kiến là 322,54 ngàn tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân từng năm là 10%; nộp NSNN dự kiến là 103,33 ngàn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế dự kiến là 165,6 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 83,63 ngàn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trung bình đạt 23%, cao hơn kế hoạch (là 21%); Trong những năm qua PVEP luôn đứng trong nhóm đứng đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam theo Bảng xếp hạng V1000.

            Về đầu tư phát triển: tính đến tháng 5/2015, PVEP ký mới được 20 HĐDK (13 trong nước, 7 nước ngoài), trong đó có dự án Lô 67, Peru là giao dịch mua bán sáp nhập (M&A) đầu tiên do Tập đoàn và PVEP thực hiện thành công ở nước ngoài; số dự án đang triển khai là 63 dự án dầu khí (43 trong nước, 20 nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản.

PVEP là một trong các đơn vị tiêu biểu trong công tác tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ PVEP đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì đoàn kết; kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chú trọng xây dựng quy hoạch, quản lý cán bộ theo đúng quy định của Trung ương và Tập đoàn, thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

            Song song với những hoạt động SXKD, trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ PVEP cũng lãnh đạo việc triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã tài trợ và ủng hộ hơn 500 tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD để xây dựng nhà Đại đoàn kết, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, các quỹ học bổng từ thiện xã hội, chung tay vì biển đảo và đồng bào gặp khó khăn trên cả nước…PVEP cũng luôn đi đầu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với an ninh quốc phòng; công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

          Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đó là PVEP chưa hoàn thành được mục tiêu trở thành Công ty dầu khí quốc tế đứng trong nhóm 3 Công ty dầu khí hàng đầu khu vực; kết quả hoạt động thăm dò khai thác còn hạn chế, mặc dù đều hoàn thành kế hoạch điều chỉnh hàng năm; năng lực cạnh tranh được cải thiện song cần phải nâng cao theo yêu cầu phát triển bền vững và lâu dài để đảm bảo trở thành Công ty dầu khí quốc tế mạnh, trong đó cần đẩy mạnh cải thiện các yếu tố quan trọng như chất lượng nguồn nhân lực và hành lang pháp lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh Đảng bộ PVEP cần phát huy hơn nữa vai trò là đơn vị đầu tầu hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, mỗi CBNV là những chiến sĩ thi đua trong lao động, sản xuất, góp phần vào thành tích chung của Tổng Công ty và Tập đoàn, đồng thời cũng là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và khai thác trong và ngoài nước nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí, cùng với Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước; Tiếp tục công tác tổ chức tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị thành viên. Đề xuất các cơ chế đặc thù, hoàn thiện bộ mát tổ chức, phương thức quản lý điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát thực hiện các chính sách trả lương, thưởng, tạo cơ chế khuyến khích, thu hút lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao cả về kỹ thuật, quản lý. Để tạo điều kiện cho PVEP hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tập đoàn sẽ phân quyền mạnh mẽ, đáp ứng đủ các nguồn lực và tạo mọi cơ chế thuận lợi để hỗ trợ PVEP đầu tư phát triển.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng bức trướng cho Đảng bộ PVEP mang dòng chữ: “Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí: Năng động - Chuyên nghiệp - Phát triển bền vững".

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, và đặc biệt thông qua các tham luận của các đơn vị liên doanh điều hành chung, các Ban chức năng, Công đoàn… Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn có giá trị cao, qua đó đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ cho giai đoạn tới (2015 – 2020) trong đó trọng tâm chú trọng triển khai các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các Đại biểu bầu bỏ phiếu tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ mới (2015-2020)

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đồng thời, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 27 đồng chí. Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành khóa II đã tiến hành bầu cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy (gồm 09 đồng chí), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Ngọc Đang tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy là các đồng chí Đỗ Văn Khạnh, Hồ Huy Nhân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ II (2015-2020)

Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự nối tiếp truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năng động – chuyên nghiệp – phát triển bền vững, hướng tới  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện: PVEP

Lượt truy cập: 127