TS. TRẦN QUỐC VIỆT

Ông Trần Quốc Việt sinh năm 1963 tại Ninh Bình. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1986, Ông đã không ngừng trau dồi, nâng cao học vấn với bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, bằng Tiến sỹ khoa học chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

Khởi điểm gắn bó với Ngành Dầu khí ngay sau khi tốt nghiệp Đại học bằng công việc tại Trường Đào tạo Cán bộ Dầu khí Vũng Tàu từ tháng 12/1986, sau đó Ông đã có 17 năm công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro trong chuyên môn quản lý kinh tế như: Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư trưởng kinh tế, Chuyên gia chính tại Xí nghiệp Khoan biển; Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch – Lao động tiền lương, Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan. Từ tháng 6/2003, Ông về công tác tại Ban Kế hoạch, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam – nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tháng 10/2006, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư PVN. Từ tháng 08/2009, Ông được đề bạt giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông cũng là Chuyên viên Cao cấp của Tập đoàn và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trải qua hơn 30 năm công tác và cống hiến trong Ngành Dầu khí, Ông luôn được các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp tín nhiệm và đánh giá cao năng lực, phẩm chất chuyên môn qua các vị trí và lĩnh vực công việc phụ trách. Với nhiều thành tích xuất sắc và những đóng góp của Ông trong công tác kế hoạch – chiến lược – quản lý kinh tế của Ngành Dầu khí, Ông đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng như Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…Trong giai đoạn Ông phụ trách công tác kinh tế - kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã trải qua thời kỳ phát triển mạnh mẽ, là Tập đoàn kinh tế số 1 của đất nước. Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, Tập đoàn đã tiếp tục khẳng định sự ổn định, bền vững, triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để vượt qua và không ngừng đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước.

Tháng 4/2018, Ông được Hội đồng Thành viên Tập đoàn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVEP và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP vào tháng 5/2021.