ÔNG ĐINH VĂN ĐỨC

Ông Đinh Văn Đức sinh năm 1973 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngành Dầu khí từ năm 1996 với vị trí chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tại thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị tiền thân của PVEP ngày nay. Sau thời gian phấn đấu công tác, năm 2002, Ông được giao đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, và sau đó được bổ nhiệm là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí vào năm 2004.

Ngày 04/5/2007 Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được hình thành trên cơ sở sáp nhập giữa Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC), Ông được tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Tổng công ty.

Đầu năm 2019 trên cơ sở quyết định sáp nhập các Ban của Tổng công ty, Ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính & Kế toán. Tháng 7/2019, Ông được bổ nhiệm sang vị trí công tác mới là Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

Trải qua gần 30 năm đảm nhận công tác tài chính – kế toán trong chuyên ngành đặc thù như tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, ông Đinh Văn Đức được đánh giá là một trong những chuyên gia, nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực này.

Với những đóng góp và cống hiến cho Ngành Dầu khí nói chung và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nói riêng, ngày 01/3/2022, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Việc tin tưởng, bổ nhiệm nói trên sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác điều hành của PVEP trong giai đoạn phát triển tiếp theo.