TS. ĐẶNG NGỌC QUÝ

Ông Đặng Ngọc Quý sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất năm 1996, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) và Tiến sỹ Địa chất.

Gắn bó với Ngành Dầu khí từ khi tốt nghiệp Đại học, bắt đầu với vị trí Kỹ sư Công nghệ Mỏ từ tháng 10/1996. Sau 6 năm công tác tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Ông đã chuyển sang làm việc tại Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long vào tháng 01/2003 và kinh qua các vị trí Kỹ sư chính, Phó trưởng phòng Phát triển, Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Địa chất - Công nghệ Mỏ. Từ tháng 4/2009, Ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - PVEP và đến tháng 12/2009, Ông được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công nghệ Mỏ - PVEP. Tháng 4/2010, Ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật – PVEP (PVEP-ITC). Từ tháng 5/2015, Ông được Tập đoàn dầu khí (PVN) điều động bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Trải qua hơn 20 năm công tác và cống hiến cho Ngành Dầu khí, Ông được các cấp Lãnh đạo, đồng nghiệp tín nhiệm, đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và quản lý, góp phần vào những thành tích chung đáng tự hào của PVEP nói riêng và PVN nói chung. Với những thành tích và đóng góp đó, Ông đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu và bằng khen của các cấp Chính phủ/Bộ Công Thương/PVN/PVEP. Được sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Tập đoàn và PVEP, ngày 14 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch HĐTV PVEP đã ký Quyết định bổ nhiệm Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVEP.