PVEP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

29/06/2020

Ngày 25/6 tại Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam và Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Ban chuyên môn/ Văn phòng Tổng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên và trưởng đại diện PVEP tại các dự án.  

Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Bước vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, hoạt động của PVEP tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tồn tại do hệ lụy từ khủng hoảng kép dịch bệnh Covid-19 và sự suy giảm giá dầu. Nhận thức được những tác động đó, PVEP đã cùng với Người điều hành tại các đơn vị/dự án phối hợp chặt chẽ tìm các giải pháp ứng phó cốt yếu, kịp thời đưa ra các nhóm giải pháp tổng thể gồm: Tối ưu sản lượng khai thác; tiết giảm chi phí - giảm đơn giá khai thác; điều chỉnh/giãn tiến độ đầu tư; cùng các giải pháp tài chính, quản trị điều hành và các giải pháp thị trường;… đảm bảo sự tồn tại của PVEP và duy trì hoạt động của các dự án một cách tối ưu nhất.

Bằng nỗ lực của cả tập thể, PVEP đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất của PVEP vẫn được đảm bảo an toàn, liên tục, sản lượng khai thác dầu và quy dầu vượt mức kế hoạch được giao; việc triển khai các nhóm giải pháp ứng phó đã đạt được các kết quả bước đầu, giúp PVEP cải thiện dòng tiền và chỉ tiêu tài chính so với kịch bản ban đầu.

Cụ thể, PVEP hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khai thác dầu khí với 2,01 triệu tấn quy dầu, đạt 104 % kế hoạch 6 tháng và 53 % kế hoạch năm Tập đoàn giao; trong đó dầu là 1,42 triệu tấn (đạt 104% kế hoạch 6 tháng) và khí bán là 589 triệu m3 (đạt 105% kế hoạch 6 tháng).

Tổng Doanh thu ước tính 10.334 tỷ VNĐ, đạt 68% kế hoạch 6 tháng và đạt 34% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước là 2.745 tỷ VNĐ, đạt 65% kế hoạch 6 tháng và đạt 33% kế hoạch năm. Tuy vậy, giá dầu giảm mạnh so với giá dầu kế hoạch 60 USD/thùng đã dẫn tới một số chỉ tiêu tài chính của PVEP không đạt theo kế hoạch.

PVEP đặt mục tiêu hoàn thành sản lượng khai thác 6 tháng cuối năm 2020 đạt 1,63 triệu tấn quy dầu và mục tiêu sản lượng khai thác cả năm đạt 3,63 triệu tấn quy dầu cũng như hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính Tập đoàn giao.

Bên cạnh các giải pháp tiết giảm chi phí được thực hiện quyết liệt, PVEP cũng đã áp dụng các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lực; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN để nâng cao hiệu quả SXKD. Trong 6 tháng đầu năm 2020, PVEP đã nhận được đăng ký 6 sáng kiến/giải pháp; đăng ký với PVN 1 công trình tham dự Giải thưởng KHCN Dầu khí Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế liên quan tới hoạt động KHCN;…

Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những tham luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2020. Các tham luận, giải pháp tập trung thảo luận về các nội dung báo cáo, cũng như cùng thảo luận các vấn đề liên quan trong công tác tiết giảm chi phí; mua sắm thiết bị, công cụ phục vụ hoạt động của bộ máy; công tác gia tăng trữ lượng; thu xếp vốn cho các dự án phát triển khai thác;… Trong đó nhấn mạnh việc không chủ quan trước dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến; nỗ lực tiết giảm chi phí ở những lĩnh vực còn có thể tiết giảm được, nghiên cứu chia sẻ, tận dụng các dịch vụ chung trong toàn Tổng công ty; nghiên cứu và có giải pháp đột phá, tái cấu trúc, xây dựng chiến lược để giúp PVEP ổn định trong khó khăn và có tiền đề vững chắc để phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu nêu ý kiến, thảo luận

Chủ tịch HĐTV Trần Hồng Nam và Tổng giám đốc Trần Quốc Việt cũng đã có những trao đổi cụ thể về các nội dung báo cáo, các ý kiến, đề xuất được đưa ra tại Hội nghị; chỉ đạo, phân công trách nhiệm xử lý triệt để và hiệu quả các kiến nghị, đề xuất, các vướng mắc khó khăn; đồng thời kêu gọi CBCNV đoàn kết, nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các Ban/Đơn vị cần phải tăng cường tính kết nối & phối hợp để tăng hiệu quả cũng như tiến độ công việc chung. Lãnh đạo Tổng Công ty cũng có chỉ đạo Công Đoàn và các tổ chức Đoàn thể tích cực quan tâm sâu sát, triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. 

Trao các quyết định về công tác cán bộ

Tại Hội nghị, lãnh đạo PVEP cũng đã trao các quyết định nhân sự Dự án Lô 01/97 và 02/97. Trong đó giao cho ông Vũ Việt Hưng - Phó Trưởng ban Công nghệ mỏ, Trưởng phòng Mô hình mỏ PVEP giữ chức Giám đốc Dự án Lô 01/97 và 02/97; giao cho ông Trần Văn Ban - Phó Trưởng ban Phát triển Khai thác, Trưởng phòng Phát triển mỏ PVEP giữ chức Phó Giám đốc Dự án Lô 01/97 và 02/97; bổ nhiệm ông Cao Hữu Bình, nguyên Giám đốc Dự án Lô 01/97 và 02/97 giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc PVEP tại phía Nam.

Lượt truy cập: 285