Luật Dầu khí (sửa đổi): Xung lực mới cho ngành dầu khí

15/11/2022

Việc thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với nhiều nội dung mang tính đột phá, là cơ sở pháp lý cần thiết để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí, kỳ vọng sẽ tạo ra động lực về thể chế giúp ngành dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng đẩy mạnh các hoạt động khai thác, thăm dò, tìm kiếm, đưa ngành dầu khí phát triển mạnh mẽ, bền vững.

 

 

Lượt truy cập: 163