Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2010

28/03/2012
6 tháng đầu năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn phải đối phó với những khó khăn mới xuất hiện của giai đoạn hậu khủng hoảng,  Petrovietnam đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt và hoàn thành vượt mức toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 235,54 nghìn tỷ đồng, tăng tới 72% so với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,34 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009. Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách nhà nước 57,21 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009.
Về thăm dò, khai thác dầu khí, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã có 4 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,1 triệu tấn thu hồi. Tập đoàn đã ký được 7 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 6 hợp đồng và ở nước ngoài 1 hợp đồng) và ký Hợp đồng Thành lập và Quản lý Công ty Liên doanh khai thác dầu tại lô Junin 2 ở Venezuela. Tập đoàn cũng đ ưa 02 mỏ dầu mới vào khai thác , nâng tổng sản lượng khai thác đạt 12,03 triệu tấn qui dầu, bằng 108% kế hoạch, trong đó: khai thác dầu đạt 7,26 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch; khai thác khí đạt 4,77 tỷ m 3 , bằng 117% kế hoạch đề ra.

Petrovietnam ký Hợp đồng Thành lập và Quản lý Công ty Liên doanh khai thác dầu tại lô Junin 2 ở Venezuela
Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,45 triệu tấn, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 510 nghìn tấn.
Doanh thu dịch vụ dầu khí đạt 68 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch, chiếm 29% tổng doanh thu toàn Tập đoàn . Các đơn vị của Petrovietnam cũng đang tích cực mở rộng dịch vụ như khoan, dịch vụ kỹ thuật, bảo hiểm, xây lắp dầu khí… ra nước ngoài .
Giá trị thực hiện đầu tư trong 6 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt gần 36 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt trên 28 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã đưa vào vận hành 9 công trình (trong đó Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí đã được bàn giao từ 30/5/2010 ) và khởi công mới 16 công trình.
Bên cạnh đó, việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được Petrovietnam thực hiện nghiêm túc. Công tác đổi mới doanh nghiệp được các đơn vị trong Tập đoàn triển khai theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tập đoàn và các đơn vị tổ chức trang trọng và tiết kiệm. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và sức mạnh của các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên được phát huy hiệu quả tại Petrovietnam.
Công tác An sinh xã hội được toàn Tập đoàn triển khai theo kế hoạch đã cam kết . T rong 6 tháng đầu năm , Tập đoàn đã triển khai hỗ trợ xây dựng 08 trường học, triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết 29 tỉnh thành thông qua UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa…với tổng số tiền thực hiện gần 255 tỷ đồng, bằng 51% so với số tiền cam kết cả năm 2010 (500 tỷ đồng).
Trong 6 tháng cuối năm,, Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Petrovietnam sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các đơn vị tập trung mọi nguồn phấn đấu khai thác khoảng 10,97 triệu tấn quy dầu, nâng sản lượng khai thác cả năm đạt khoảng 23,58 triệu tấn. Doanh thu 6 tháng cuối năm, Petro Vietnam cũng  đặt mục tiêu đạt 208.119 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm ước đạt 443.667 tỷ đồng góp phần tích cực ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Văn phòng - PVEP

Số lần đọc: 1531

Lượt truy cập: 29

Tin nổi bật