Namibia đãi ngộ các công ty dầu khí bị ảnh hưởng Covid-19

11/10/2021

(PetroTimes) - Bộ Mỏ và Năng lượng Namibia đã gia hạn thêm một năm giấy phép thăm dò PEL 73 cho ReconAfrica. Điều này đã được công bố bởi Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica) và đối tác liên doanh NAMCOR, Công ty xăng dầu quốc doanh Namibia.

Theo thông báo, gia hạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến việc vận hành các hoạt động thăm dò của ReconAfrica.

"Tôi đánh giá cao nhận thức của Bộ Mỏ và Năng lượng trước những thách thức mà Covid-19 đặt ra cho hoạt động của chúng tôi", Scot Evans, Giám đốc điều hành của ReconAfrica, cho biết.

Nhân cơ hội này, ông Evans đã chúc mừng các nhân viên và đối tác của mình về những nỗ lực đã đạt được trong đại dịch và giảm tác động của nó đối với các hoạt động của Công ty.

Cần lưu ý rằng việc gia hạn giấy phép thăm dò cho ReconAfrica có hiệu lực từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023. Giấy phép PEL 73 bao gồm toàn bộ lưu vực trầm tích Kavango, có diện tích khoảng 25.341,33 km². Kavango nằm ở sa mạc Kalahari, đông bắc Namibia.

Xin nhắc lại, ReconAfrica là một Công ty dầu khí độc lập có trụ sở tại Canada. Riêng Công ty này sở hữu 90% cổ phần trong giấy phép thăm dò dầu khí vùng đông bắc Namibia.

Một báo cáo được công bố gần đây của Daniel Jarvie, nhà địa hóa học và cổ đông của ReconAfrica, ước tính tiềm năng của lưu vực Kavango là 120 tỷ thùng dầu tương đương.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 9