International Technical Conference on PVEP’s 15th anniversary

20/05/2022

 

PVEP: RESERVES BREAKTHROUGH – PRODUCTION INCREASE

(PVEP: ĐỘT PHÁ TRỮ LƯỢNG – GIA TĂNG SẢN LƯỢNG)

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (thứ Năm)

Từ 13h00 đến 18h00

Hội nghị kỹ thuật quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập PVEP (2007 – 2022) PVEP: Reserves Breakthrough – Production Increase

- Chi nhánh TTKT PVEP chủ trì tổ chức

- Văn Phòng phối hợp chuẩn bị công tác hậu cần, khánh tiết, tuyên truyền…

- Địa điểm tổ chức: Grand Plaza

12h30

13h00

Đón khách

  • Đại biểu dùng teabreak, tham quan triển lãm ảnh, các quầy thông tin tại sảnh
  • Lãnh đạo PVEP tiếp khách VIP tại phòng riêng (nếu cần)

13h00- 13h05

Safety brief

  • Grand Plaza Staff

13h05

 –

13h30

Phát biểu khai mạc Hội thảo của LĐ PVEP:

- Chào mừng các đoàn và đại biểu tham dự Hội thảo

- Bài trình bày PVEP: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận) – về định hướng triển khai hoạt động thăm dò và giải pháp gia tăng sản lượng khai thác

  • Mr. Ngô Khánh xạ – Phó TGĐ PVEP

 

  • CN TTKT, Phòng KHCN và Văn Phòng phối hợp chuẩn bị bài phát biểu

 

  • Ban TD, Ban CNM, Ban PTKT và Ban KHĐT phối hợp chuẩn bị bài trình bày

 

Presentations – Part 1

- Chairman: TS. Đặng Ngọc Quý – PTGĐ

  • Co-Chairman: TBA

13h30 – 14h00

- Bài trình bày 01: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

14h00 –14h30

- Bài trình bày 02: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

14h30 – 15h00

- Bài trình bày 03: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

15h00 – 15h30

- Bài trình bày 04: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

Cuu Long JOC

15h30 – 15h45

Teabreak

BTC

 

Presentations – Part 2

- Chairman: Mr. Vũ Minh Đức – PTGĐ

- Co-Chairman: TBA

15h45 – 16h15

- Bài trình bày 05: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

16h15 – 16h45

- Bài trình bày 06: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

16h45 – 17h15

- Bài trình bày 07: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

 

17h15 –17h45

- Bài trình bày 08: (trình bày 20 phút, 10 phút thảo luận)

PVN/MOIT/…

 

Phần Bế mạc

 

17h45 –

18h00

- Tóm tắt lại (summary) nội dung trình bày và phần thảo luận của hội nghị tại 2 Sections

- Kết luận / đề xuất về định hướng phát triển của PVEP trong thời gian tới

- Phát biểu kết luận và bế mạc

Dr. Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc PVEP

 

Lượt truy cập: 82

Tin nổi bật