TỔNG QUAN

05/02/2020

Khởi điểm từ một doanh nghiệp non trẻ trong ngành dầu khí – ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao, cùng thời điểm nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, PVEP ngày nay đã tiến từng bước vững chắc và trở thành công ty dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hiện đang điều hành và triển khai nhiều dự án thăm dò khai thác dầu khí với quy mô lớn và sản lượng khai thác tăng trưởng ổn định hàng năm, PVEP ngày càng đóng góp quan trọng vào thực hiện chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí cũng như nguồn thu cho nền kinh tế đất nước.

Trong giai đoạn 2007 - 2019, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 234 triệu tấn quy dầu. Dự kiến đến năm 2025 sản lượng khai khác trung bình năm đạt mốc113 triệu thùng với sản lượng khai thác trung bình ngày 310.259 thùng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10%/năm

Đảm nhận những mỏ cận biên, phức tạp mà các nhà thầu nước ngoài đã rút lui cũng như kiên trì theo đuổi các dự án đầy thách thức ở nước ngoài, PVEP đã phát triển năng lực tự điều hành cả những dự án ở khu vực nước sâu xa bờ và các mỏ có cấu tạo địa chất và điều kiện phức tạp. Môi trường làm việc quốc tế tại các công ty liên doanh điều hành mà PVEP tham gia góp vốn cũng đã giúp Tổng Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm từ các đối tác dầu khí nước ngoài.

Mục tiêu chiến lược của PVEP là đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò tại các khu vực đã có hoạt động, nghiên cứu tiềm năng các bẫy phi cấu tạo và các đối tượng dầu khí phi truyền thống; gia tăng trữ lượng; khai thác tận thu các mỏ hiện có và phát triển các mỏ nước sâu xa bờ ở trong nước; mở rộng đầu tư, tìm kiếm các cơ hội phù hợp để mua tài sản dầu khí và đẩy mạnh các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài, với ưu tiên tại các khu vực đã có dự án như Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Bắc Phi, Trung Đông, Đông Nam Á… Nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm giá dầu kéo dài trên thế giới, PVEP đã triển khai nhiều giải pháp tổng thể, quyết liệt và điều chỉnh chiến lược cả ở trong nước và quốc tế, hướng tới hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược của mình, PVEP cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác có tiềm năng cả ở trong và ngoài nước, để tăng cường kinh nghiệm, nguồn lực, công nghệ, và lợi ích của mỗi bên.

Lượt truy cập: 190

Tin nổi bật