Trung Đông

Các nước SNG và Bắc Á

08:00 AM EST - 2014.04.21

$104.30 ▲0.54-0.52%

08:00 AM EST - 2014.04.21

$109.53 ▼-0.07-0.06%