Trung Đông

Các nước SNG và Bắc Á

08:00 AM EST - 2014.04.23

$102.13 ▼-2.24-2.19%

08:00 AM EST - 2014.04.23

$109.27 ▼-0.68-0.62%